Open
Vld
Mechelen

OVER ONS

VISIE

Een open samenleving laat zich niet verlammen door angst en rust nooit op zijn lauweren. Meer nog, zo’n samenleving  gaat moedig alle uitdagingen  aan  en kijkt steeds reikhalzend uit naar de dag van morgen. Elk individu speelt in deze samenleving een hoofdrol en stippelt zijn of haar eigen levenspad uit. In een open samenleving hangt de toekomst af van wat elk individu –volgens zijn of haar mogelijkheden- ervan maakt.

Dit bewijst dat Open Vld’ers een groot vertrouwen  hebben in mensen. Ze vinden dat elke mens zo vrij mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld om zijn of haar eigen mening te vormen of om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven.

Elke mens is ook  verantwoordelijk  voor zichzelf en medeverantwoordelijk voor zijn omgeving. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten. Het is de taak van de overheid om de vrijheid, de privacy, de veiligheid en het recht op privé-eigendom van haar burgers te beschermen. Liberalen geloven in vooruitgaan, vernieuwen, verbeteren, … het zijn optimisten.

Daarbij vindt Open Vld dat wie  initiatief  neemt zoveel mogelijk ruimte en zo weinig mogelijk tegenwerking verdient. Voor Open Vld vormt het vrij ondernemerschap de bouwsteen voor onze welvaart. De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individuele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen. Belastingen en lasten allerhande moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Liberalen vinden dat wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, recht heeft op een menswaardig bestaan. Ze ijveren daarbij voor zelfredzaamheid, eigenwaarde en eigendomsverwerving.

In Mechelen vertaalt zich dat in een sterk diversiteitsbeleid waarvoor we ondertussen ook buiten de Europese grenzen met Mechelen voor bekend staan.

In Mechelen willen we dat niemand achterblijft, dit gaat gepaard met een sterk armoedeplan om zo kinderarmoede fors terug te dringen.

Van daaruit maken we graag de koppeling naar het speerpunt Ondernemen. Want ondernemen benaderen we in de breedste zin van het woord. Wie iets onderneemt hoe klein ook, is iemand die start met iets, pakt zich bijeen of zal iets aanpakken… en het is juist dat wat we zoveel mogelijk willen empoweren om de zelfredzaamheid te verhogen.
Met de bestaande ondernemers, kijken we dan weer verder hoe het ondernemersklimaat beter kan worden, waar we kunnen innoveren en hoe het duurzamer kan.
Participatie en een goede wisselwerking speelt daarin een belangrijke rol.

Een goed ondernemersklimaat gaat hand in hand met een aangename propere en veiligere stad om te vertoeven waar er een goed evenwicht is tussen de bereikbaarheid van de stad met de auto en tegelijk een autoluwe zone creëren waar men rustig kan winkelen en kan genieten van de talrijke en leukste terrassen. Mobiliteit vormt daarom een belangrijk thema binnen ons beleid.

Daarnaast kunnen we met trots zeggen dat Mechelen door de nodige investeringen een mooie stad is geworden, een stad dat is opgebloeid en aan het floreren is. Een toeristische trekpleister binnen en buiten België. We spelen de troeven uit die we hebben, maar blijven werken aan nieuwe troeven. Door te blijven inzetten stadsvernieuwing blijft Mechelen in beweging en blijven we groeien. Zo kunnen we de toestroom door onze aantrekkelijke stad en ligging blijven opvangen.