Samen met alle Mechelaars werken we dag na dag verder aan een positieve en open stad

“25 van de 43 verkozenen in de Mechelse gemeenteraad behoren tot de stadslijst van VLD, Groen, M+. Dat is een absolute meerderheid. Daarmee kregen we van de Mechelaars een dikke duim voor het gevoerde beleid en een indrukwekkend mandaat om vooral zo verder te doen. 

Heel onze ploeg is zich sterk bewust van haar grote verantwoordelijkheid. Als burgemeester ben ik de coach van de bestuursploeg, maar ik wil ook de burgemeester zijn van alle Mechelaars. Wij zullen ons dus niet opsluiten in het grote gelijk, maar in goede verstandhouding samenwerken met de andere fracties in de gemeenteraad.

Deze methodiek lag al aan de basis van ons bestuursakkoord en het herstelplan om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen en blijft onze leidraad voor de komende jaren. 

Deze aanpak is een werk van elke dag. Wanneer Mechelen zich verenigt, realiseren we onze beste ideeën. Mechelen heeft een indrukwekkend parcours gereden, maar het is mijn oprechte overtuiging dat het beste nog moet komen.” 

Burgemeester Bart Somers

Goesting in Mechelen

Mechelen onderging de voorbije twee decennia een ware metamorfose. Vandaag kijkt men naar Mechelen als modelstad voor verstandig urbanisme, veiligheid, samenleven en bestuurlijke organisatie. Ook internationaal loopt onze stad meer dan ooit in de kijker.


Succes heeft vele vaders en inderdaad hebben verschillende partijen meegewerkt aan het nieuwe Mechelen. Toch was er al die jaren maar één constante. Dat is Open Vld Mechelen. Onze partij is de hoeksteen en ruggengraat van het nieuwe Mechelen.

Open Vld Mechelen staat voor een ambitieus, maar helder en haalbaar stadsproject. Dit heeft gezorgd voor een nooit gezien percentage van fiere Mechelaars, blakend ondernemersvertrouwen en massa’s Mechelaars met goesting in de toekomst.

Toch ligt er nog veel werk op de plank. Nog te veel kinderen worden geboren in kansarmoede, we moeten onze mobiliteit anders gaan organiseren om bereikbaar te blijven en ondernemingen ruimte te geven om te groeien. Kortom, het komt er nu op aan om onze voorsprong te consolideren. Daarvoor kunnen we rekenen op massa’s expertise, visie en goesting bij onze mandatarissen. Maar vooral op de solide steun en medewerking van de Mechelaars!

Welkom op deze plek waar Mechelse liberalen samen werken aan een betere stad, vol ambitie en ondersteunend voor positieve initiatieven.

Voorzitter Laura Cornette

open-vld-mechelen-voorzitter-laura-cornette

Bart Somers is al ruim een jaar minister en heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. In dit filmpje zie je een opsomming van zijn realisaties én Mechelen was daarbij nooit veraf.

Burgemeester Bart Somers, mobiliteitsschepen Alexander Vandersmissen en voormalig schepen Vicky Vanmarcke werpen een blik op het nieuw stationsproject, een nieuwe stadsparel dat op 14 december 2020 een historisch moment beleefde met de opening van sporen 11&12! #2800love