Aannemer Keerdokpark bekend – nieuwe stap voor groene long van 10.000 m²

Hertsens Wegenwerken zal in 2024 het nieuwe park aan het Keerdok in Mechelen aanleggen. Het Keerdokpark komt op de plaats van de vroegere betoncentrale Inter-Beton, die inmiddels afgebroken is. Zo zal deze verharde, industriële zone transformeren naar een hotspot van biodiversiteit, een rust- en ontmoetingsplek voor de buurt en dit in combinatie met wonen, handel en horeca.

De Keerdoksite is in volle ontwikkeling. Er kwam een hotel, de baanwinkels verhuisden, er werden twee bruggen gebouwd over de Dijle en Parking Keerdok langs de N16 werd in gebruik genomen. Op het Rode Kruisplein werden de eerste geothermieboringen uitgevoerd om de toekomstige woonwijk samen met riothermie te voorzien van warmte en koeling. De vroegere parking wordt omgevormd tot een nieuw, groen plein. De werken voor zowel het woonproject D’Ile Malines als voor Dok+ zijn gestart.

Daarnaast verrijst er in de loop van 2024 op de site van Inter-Beton een groen park van ongeveer 1 hectare. OKRA landschapsarchitecten tekende het ontwerp uit en Atelier Ruimtelijk Advies staat in voor de technische uitwerking ervan. Aannemer Hertsens Wegenwerken werd door de stad aangesteld om de werken uit te voeren voor een bedrag van 1,5 miljoen euro (incl. btw). De parkzone wordt gerealiseerd door Stad Mechelen maar integraal gefinancierd door de private ontwikkelaars, Cores Development van Wattland en DCA/Global Estate van D’Ile Malines.

Naast extra groen is het nieuwe park ook een onthardingsproject: los van de betonnen paden wordt er zo weinig mogelijk verharding aangebracht. Er wordt met reliëf gewerkt, waardoor zichtlijnen en de verbinding met de Dijle versterkt worden en waardoor er ook wadi’s ontstaan die regenwaterinfiltratie mogelijk maken. Het ontwerp van het nieuwe park is een zeer divers geheel. Qua beplanting gaat het onder meer over minder vaak gemaaide grasvelden, hoogstam(fruit)bomen, vruchtdragende heesters en een belevingsstrip met bloemrijke vaste planten.

Patrick Princen, schepen van natuur- en groenontwikkeling: “Met het Keerdokpark creëren we een prachtige groene oase aan de oevers van de Dijle, waar het stedelijke karakter van het Keerdok samensmelt met een ruig, natuurlijk landschap. Met een mix van gemaaide en niet-gemaaide grasvelden, wadi’s, hoogstambomen, vruchtdragende heesters en bloemrijke vaste planten zorgen we voor een gezellige plek voor vlinders, bijen en vogels. Hagen bieden beschutting en de fruitboomgaard zorgt voor bloesems en voedsel voor bestuivende insecten. Het Tiny Forest®, een dichtbegroeid minibos van 400 m², wordt een geweldig toevluchtsoord voor kleine dieren. Het Keerdokpark wordt een levendige habitat waar mens en natuur harmonieus samenleven en is een hele mooie aanvulling en groene stapsteen binnen het Parkenplan 2.0. Een bruisende stad en een rustgevend groen in perfecte harmonie, en dat op wandelafstand van elkaar.”

“Er werd al een hele weg afgelegd en beetje bij beetje komt de site meer tot leven. Met de gunning van de aannemer van het Keerdokpark zetten we een nieuwe stap in de realisatie van een groot park van zo’n 10.000 m². Het nieuwe Keerdokpark zal samen met het vernieuwde Rode Kruisplein het kloppende hart van de wijk vormen en een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen samenkomen. Tegen eind 2024 zullen grote delen van het openbaar domein op en rond het Rode Kruisplein afgewerkt zijn”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

www.mechelen.be/keerdok

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail