fietspad

Zemst en Mechelen pakken fietspaden Humbeeksebaan samen aan

Op de Humbeeksebaan tussen de Halvesteenstraat en waterzuivering Zemst-Larebeek zal in de toekomst gescheiden riolering aangelegd worden door Aquafin. Gemeente Zemst zal aansluitend op die werken de bovenbouw vernieuwen met veilige fietspaden. Daarnaast wil de gemeente bekijken of voor het resterende deel van de Humbeeksebaan naar de gemeentegrenzen met Mechelen en Grimbergen toe ook gescheiden riolering en veilige fietspaden kunnen voorzien worden. Het gemeentebestuur van Zemst nam het initiatief om gemeente Grimbergen en Stad Mechelen te betrekken. Stad Mechelen stemde in met de samenwerking zodat over de gemeentegrenzen heen een betere fietsinfrastructuur voorzien kan worden. Gemeente Grimbergen besliste niet in te gaan op het voorstel.

Rioleringswerken en veilige fietspaden
In 2023 plant Aquafin rioleringswerken in de Humbeeksebaan. Gemeente Zemst gaat hier gemeentelijke rioleringswerken aan koppelen in de Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat (tussen Humbeeksebaan en Larestraat) en Vekeputtenweg. Deze werken kaderen in het behalen van de reductiedoelstellingen voor propere waterlopen tegen 2027. Nu wil gemeente Zemst nagaan of tegelijkertijd met deze werken ook veilige fietspaden kunnen aangelegd worden.

“We willen meer inzetten op verkeersveiligheid en onze inwoners aanzetten om meer te fietsen”, licht Dirk Van Roey, Zemsts schepen van mobiliteit en openbare werken, toe. ‘Om dit te realiseren moeten we ervoor zorgen dat onze verkeersinfrastructuur hiertoe ingericht is. Het traject maakt deel uit van het bovenlokaal fietsnetwerk van de provincie maar de fietspaden beantwoorden niet meer aan de kwaliteitseisen. Vandaar het koppelen van nieuwe fietspaden aan reeds geplande rioleringswerken. Op die manier worden de langswoners ook maar één keer geconfronteerd met werken in hun straat.’

Samenwerking Zemst en Mechelen
Omdat de Humbeeksebaan in Zemst doorloopt op grondgebied Mechelen (Humbeekseweg) nam gemeente Zemst het initiatief om Stad Mechelen bij dit project te betrekken. Veerle Geerinckx, burgemeester van Zemst: “Op die manier kunnen we samen werk maken van betere fietsinfrastructuur over de gemeentegrenzen heen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ik ben tevreden dat we dit project met vereende krachten kunnen aanpakken en tot een goed einde brengen. Ons beider inwoners zullen er wel bij varen.”

Stad Mechelen ging graag in op het voorstel van de gemeente Zemst om aan te sluiten bij dit project en dit grensoverschrijdend aan te pakken.
“Met deze samenwerking zullen we sneller tot resultaten komen, waar beide gemeenten beter van worden”, vult Mechels schepen van openbare werken Patrick Princen aan. ‘Ook in de omliggende straten gaan we kijken welke missing links er zijn in het rioleringssysteem en waar een vernieuwing nodig is. In de eerste fase wordt naast de Humbeekseweg ook de Driesstraat aangepakt, in de volgende fasen zijn ook de Boterstraat en Kattestraat aan de beurt. Van zodra de studie afgerond is gaan we in gesprek met de buurtbewoners om samen met hen het ontwerp voor te bereiden en een timing van uitvoering te bepalen.’

“Om op korte termijn het fietscomfort een boost te geven, gaat onze aandacht in Mechelen vooral naar de steenwegen, de fietsring en de fietssnelwegen. Uiteraard zijn er nog veel andere verbindingen die voor heel wat mensen een verschil kunnen maken, zoals deze verbinding tussen Grimbergen en Zemst-Laar naar Hombeek. Daarom grijpen we opportuniteiten als deze met beide handen”, besluit Mechels schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Een concrete timing voor de uitvoering is er nog niet. Met deze samenwerking kan de studie worden opgestart, van waaruit ook subsidiedossiers voor de fietspaden kunnen worden opgemaakt. De kostprijs van de studie bedraagt ongeveer 17.000 euro, waarvan Zemst en Mechelen elk de helft betalen.

Deel dit artikel

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Share on email
E-mail