Wijkbewoners bepalen mee nieuw kleurkunstwerk voor tunnel Nekkerspoelstraat

Het stadsbestuur van Mechelen wil van het gebied rond station Mechelen-Nekkerspoel een bruisende wijk maken. Een van de ambities is het realiseren van een aangenamere tunnel. Het moet een artistiek pareltje worden waarmee de wijk zich kan identificeren. Van de zeven kandidaten die een offerte hadden ingediend voor de uitvoering van een kleur- en lichtkunstwerk, zijn er twee geselecteerd. De komende weken kunnen de buurtbewoners hun voorkeur uitspreken. De werken gaan deze zomer van start en zullen een maand in beslag nemen.


De stad had een bestek uitgeschreven om de 70 meter lange tunnel ter hoogte van de Nekkerspoelstraat te verfraaien met een kleur- en lichtkunstwerk. Het project van de spoorwegtunnel kadert binnen het ruimere stadsvernieuwingsproject Nekker Nova, om de wijk Nekkerspoel op te waarderen. Geïnteresseerden konden tot en met 3 oktober een voorstel indienen.

“Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren hard geïnvesteerd in de heropwaardering van de wijk Nekkerspoel. Ook naar de toekomst toe willen we ons blijven inzetten om de wijk een nieuwe dynamiek te geven. Denk maar aan het Van Deyckpark en de fiets- en voetgangersbrug die we er realiseren aan Nekkerspoel Borcht. Wij willen van het gebied rond het station van Nekkerspoel een bruisende wijk maken. Dit door meer groen in de wijk te brengen, het herontwikkelen van het Novagebouw en door meer en aangenamere publieke ontmoetingsruimtes te realiseren”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Economie.

“Het idee om de tunnel te verfraaien werd bij de opmaak van het masterplan Nekker Nova in de buurt afgetoetst en positief onthaald. Door middel van artistieke muurschilderingen willen we de tunnel transformeren tot een levendige en kleurrijke omgeving. Daarnaast grijpen we dit moment aan om de duivenoverlast in de tunnel op te lossen. Die brengen nu heel wat vuil en geurhinder met zich mee. Daar zullen we na deze werken voorgoed vanaf zijn. Deze ingrepen zullen fundamenteel iets veranderen aan de belangrijke toegangspoort die Nekkerspoel is en aan de uitstraling van de wijk”, zegt Patrick Princen, schepen van Openbare Werken.

Twee kandidaten geselecteerd
“Het ontwerp moet passen in de ruimtelijke context. Bij voorkeur hebben de kleurkunstwerken een link met de wijk. Uiteraard krijgen de buurtbewoners inspraak en hebben ze de mogelijkheid om hun stem uit te brengen”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Zeven kandidaten hadden een offerte ingediend bij de stad voor de realisatie van het kleur- en lichtkunstwerk. De twee kandidaten die het beste uit de beoordeling kwamen zijn TREEPACK en All About Things. Beide hebben verschillende ontwerpvoorstellen gemaakt, o.a. thema’s zoals De Nekker, stadsontwikkeling en de lakenindustrie dienden als inspiratiebron.

Buurtparticipatie
Wijkbewoners kunnen de komende weken tijdens een online bevraging hun voorkeursstem uitbrengen voor een bepaalde stijl en suggesties voor andere thema’s aanreiken. Dit kan via www.mechelen.be/tunnel-kunstwerk. Aan de leerlingen van de Sint-Pietersschool, GO! Basisschool Lyceum en de WEGwijzer werd gevraagd om een tunnelontwerp te maken.

Op 27 februari vindt er een infomoment op Nekkerspoel plaats, ook daar kunnen buurtbewoners hun stem uitbrengen en suggesties voor thema’s aanreiken. “De input van de buurtbewoners zal meespelen bij de uiteindelijke beslissing. In maart worden de werken gegund. De werken zullen in de zomervakantie plaatsvinden en duren ongeveer een maand”, aldus Patrick Princen.

De stad ontving een projectsubsidie van de Vlaamse overheid voor het stadsvernieuwingsproject Nekker Nova. De herwaardering van de tunnel in de Nekkerspoelstraat is hier een onderdeel van.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail