Werken site Verbeemen worden begin 2022 opgestart

De site Verbeemen staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Het gebied zal transformeren van een leegstaande industriële site, naar een kwalitatieve woonomgeving met buurtpark. De omgevingsvergunning voor de bouw van het bermgebouw werd inmiddels afgeleverd. De sanering van het gebied staat begin 2022 op de planning en valt samen met de start van de bouw van het bermgebouw.

De site heeft een oppervlakte van 1,48 hectare en ligt middenin een woonwijk. Om de groei van de stad op te vangen, wil het stadsbestuur de site met vervuilde ondergrond ombouwen tot woongebied met een groene long. Daartoe heeft ze de brownfieldconvenant mee ondertekend en het RUP opgemaakt.

“Uit de bevraging die de stad destijds uitgevoerd heeft in de wijk Nekkerspoel, werd de ontwikkeling van de site Verbeemen als vierde prioritaire project aangeduid. Na al het werk achter de schermen, wordt de ontwikkeling nu concreet. We gaan deze onderbenutte ruimte omvormen tot een volwaardige woonwijk met een groen park. Alle elementen zijn voorhanden om hier een project met uitstraling te realiseren, dat ook een nieuwe impuls zal geven aan de wijk”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.

Werken begin 2022 van start

De omgevingsvergunning voor de meergezinswoning, gekend als ‘het bermgebouw’, werd inmiddels afgeleverd. In het bermgebouw zijn 42 woonentiteiten voorzien alsook een publieke functie. Er is een ruime bovengrondse fietsenstalling en een ondergrondse garage met 85 parkeerplaatsen.

Ontwikkelaar Santerra NV plant de sanering van het gebied samen met de start van de bouw van het bermgebouw begin 2022. In een latere fase zullen de eengezinswoningen aan de andere kant van het buurtpark worden voorzien.

Het bermgebouw en de eengezinswoningen worden gebouwd rond het buurtpark met een totale oppervlakte van zo’n 6.500m². Het ontwerp van het nieuw park gaat uit van een grote, groene, autoluwe ruimte waarbij het park zich van gevel tot gevel strekt en volledig doorwaadbaar is voor fietsers en voetgangers.

“De stad heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de wijk Nekkerspoel. We hopen door de ontwikkeling van deze site mee bij te dragen aan de heropleving en een nieuwe dynamiek te geven aan deze buurt”, aldus Joris Crynen, afgevaardigd bestuurder van Santerra NV.

Met de bouw van het bermgebouw zal een deel van de Oude Sint-Gommarusstraat verdwijnen. Op de gemeenteraad werd de nieuwe straat- en parknaam ‘Gommaruspark’ goedgekeurd. Met deze naam wordt de ligging van de nieuwe woonentiteiten in het buurtpark benadrukt.

Voor meer informatie over de verkoop van de wooneenheden kan u contact opnemen met Heylen Vastgoed – Femke Van den Broeck per mail: femke@heylenvastgoed.be of telefonisch op 0468 25 83 98 of 015 79 33 30.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail