Werken Aquafin-collector Rode Kruisplein vanaf augustus van start

De Keerdoksite wordt de komende jaren omgevormd tot een residentiële wijk. Door de verhuis van de baanwinkels zoals onder meer A.S.Adventure naar Malinas, kan nu gewerkt worden aan een nieuwe fase. Te beginnen met de ondergrond. Dwars onder het Rode Kruisplein loopt een collector van Aquafin. Deze verbindt het afvalwater van o.a. de binnenstad richting rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met de investeringen in een nieuwe collector wordt de bestaande infrastructuur niet alleen vernieuwd maar kunnen de nieuwe plannen voor het Rode Kruisplein ook uitgevoerd worden. Daarnaast biedt deze investering de mogelijkheid om riothermie te integreren. De werken aan de collector gaan in augustus van start.

Door het RUP voor het project Keerdok werd een deel van de parking op het Rode Kruisplein, bebouwbaar. Het project kadert in een totaalontwikkeling van het Keerdok tot een gloednieuwe stadswijk met vooral wonen en aanvullende niet woonfuncties.

Op het Rode Kruisplein moet volgens de plannen een appartementsgebouw komen met 54 appartementen, bovenop een ondergrondse parking voor de bewoners voor de appartementen en parkeerplaatsen voor hotel Van der Valk. Het is noodzakelijk dat de collector uit de jaren ’70 hierbij, future proof, wordt vernieuwd.

Rioleringsinfrastructuur van 50 jaar
“De collector ligt onvoldoende diep om er een ondergrondse parking te realiseren. Tevens is het niet voorzien dat er boven de huidige collector een nieuwbouw wordt gerealiseerd. Daarom en wegens het feit dat het hier gaat over een rioleringsinfrastructuur van 50 jaar oud, drong een vernieuwing zich op. De vernieuwing van de collector biedt de mogelijkheid om riothermie te integreren, waarbij warmte uit het rioolwater de nieuwe woningen verwarmt. Riothermie op zo’n grote schaal is een unicum in België. Het pas ook bij onze ambitie om hier niet alleen een kwalitatieve, maar ook een duurzame stadswijk te realiseren”, zegt Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.

Het huishoudelijk afvalwater dat door de Aquafin-collector stroomt is onder meer afkomstig uit douches en wasmachines, waardoor het relatief warm is. Via riothermie kan deze warmte gerecupereerd worden.

Voor de verplaatsing en vernieuwing van de collector, legden de stad en Aquafin de nodige afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vast.

Werken Aquafin-collector vanaf augustus
Momenteel is de gunning lopende voor de werken aan de nieuwe collector. De start van de werken aan de collector staan gepland vanaf augustus.

“Het vervangen en vernieuwen van de collector is noodzakelijk voor de verdere realisatie van het project en de daaraan gekoppelde riothermie zet ons verder op het pad richting klimaatneutraliteit. Boven de grond werken we dan weer aan klimaatadaptatie: het plein wordt heraangelegd met onder andere een 30-tal bomen en een waterpartij als spelelement. Er komt ook een stadspark op de huidige site van Interbeton. Drie platanen die nu op het plein zelf staan, krijgen daar een nieuwe plaats. Naast het creëren van nieuw groen, proberen we zo ook bestaande waardevolle bomen te vrijwaren”, aldus Patrick Princen, schepen van Klimaat, Openbare Werken en Natuur- en groenontwikkeling.

Vandaag en morgen vinden er werkzaamheden plaats op het Rode Kruisplein. Dan worden drie platanen die zich op het plein bevinden, tijdelijk verplant naar een plek achter het Van der Valk hotel, waar later het toekomstig park komt.

De verplantbaarheid werd onderzocht door het uitvoeren van een visuele controle van de bomen en het uitvoeren van enkele wortelonderzoeken. Bij deze verplantmethode wordt de kluit volledig vrij gegraven tot de gehele worteldiepte, in dit geval 50 cm. Vervolgens wordt de boom met hijsbanden aan de stam gehesen.

Na de opening van parking Keerdok in het parkeergebouw op de Eandistip eind 2022, zal er gestart worden met de bouw van de woningen, waaronder de woningen en het nieuwe plein op het Rode Kruisplein. Vanaf 2023 starten de werken aan de verschillende woongebouwen en in 2024 zullen de eerste woningen worden opgeleverd. Het einde van het totale project is omstreeks 2030 voorzien

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail