Week van de Korte Keten

In de aanloop van de week van de korte keten 2021 (15 mei – 23 mei) krijgen zes ondernemers die zich recent aansloten bij het netwerk Mechels natuurlijk een infobord aan hun bedrijf.

Mechels natuurlijk
Stad Mechelen en Rurant vzw werkten een aantal jaar geleden samen aan het Europese Interreg project PURE Hubs. Binnen dit project werden er knooppunten ontwikkeld tussen stad en platteland.  Land- en tuinbouwers van het Hombeeks plateau (de dorpen Leest, Heffen en Hombeek) samenbrengen om een netwerk te vormen was één van de eerste stappen binnen het project. In 2012 was het netwerk Mechels natuurlijk een feit. Het is de verzamelnaam voor de intussen 19 ondernemers waar je het Mechelse platteland kan proeven, beleven en genieten. Het netwerk staat ook open voor andere ondernemers dan land- en tuinbouwers die lokaal en duurzaam produceren én dit niet enkel op het Hombeeks plateau maar ook daarbuiten.

De afgelopen jaren werden tal van kanalen ingezet om het netwerk beter bekend te maken, zoals een website en fietslus langsheen de bedrijven van Mechels natuurlijk.

“We willen Mechels natuurlijk zoveel mogelijk in de kijker zetten, de week van de korte keten is daarvoor de ideale gelegenheid. Ook willen we steeds meer en meer de aandacht vestigen op bedrijven die zich niet op het Hombeeks plateau bevinden”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Landbouw. “In Mechelen proberen we producten van het platteland naar de lokale markt te brengen. Steeds meer lokale (plattelands)ondernemers sluiten zich aan bij Mechels Natuurlijk. Dit is de ideale platform om gezien te worden en om elkaar te helpen producten dichter bij de eindconsument te brengen”.

Infoborden
In de aanloop van de week van de korte keten 2021 (15 mei – 23 mei) krijgen de zes recent aangesloten ondernemers zoals de andere ondernemers binnen het netwerk Mechels natuurlijk een infobord aan hun bedrijf. Het gaat om de 3 bioboerderijen Middenveld, Ferm en Plukboerderij Onzen Hof; hoevewinkel Celest’s hoevevlees; Frituur Eigen kweek en Huisbrouwerij Karrelees. Met de borden worden de troeven van de ondernemers nog eens in de kijker gezet en vinden klanten ook gemakkelijker de weg.

De week van de korte keten
De huidige coronamaatregelen laten heel wat activiteiten niet toe, maar we kunnen wel voluit de korteketenverkoop promoten! Ontdek de adresjes op de korte keten kaart www.mechelen.be/korte-keten en de Mechels natuurlijk fietsluskaart en website https://www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk

De fietsluskaarten van Mechels natuurlijk zijn beschikbaar in het Huis van de Mechelaar en bij Visit Mechelen in het Schepenhuis.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail