Week van de Handhaving klokt succesvol af met 64 bestuurlijke verslagen

Intensieve campagne van Stad Mechelen rendeert

In de week van 3 oktober t.e.m. 7 oktober vonden intensieve controleacties plaats op zwerfvuil en sluikstort in kader van Week van de Handhaving. Met succes: BOA’s en OVAM-handhavers wisten samen 64 vaststellingen op wangedrag op te maken.   

Een week lang namen handhavers overlastgevoelige sites in de stad onder de loep. Deze locaties werden vooraf in kaart gebracht door de gemeenschapswachten, die daar sensibiliserend te werk gingen. Nu was het de beurt aan de Mechelse BOA’s om controleacties uit te voeren. Zij werden ondersteund door OVAM-handhavers.

De BOA’s deden acties voor peuken, blikjes, verpakkingen, etc. op Bruul (+ zijstraten), Colomaplein, ’t Hofke, Sinte-Mettetuin, Tivoli, Veemarkt en de stationsomgeving, waarbij die laatste site op het hoogste aantal vaststellingen mocht rekenen. In totaal werden voor alle locaties 48 bestuurlijke verslagen opgemaakt.

Dankzij een intensieve push van de OVAM-handhavers op 4 en 6 oktober, ging dit aantal nog de hoogte in. Zij deden 53 controles op peuken, waarvan 16 bestuurlijke verslagen werden opgemaakt voor beoordeling door GAS Rivierenland.

“Met een eindtotaal van 64 vaststellingen kunnen we spreken van een vruchtbare campagne en samenwerking met OVAM,” aldus burgemeester Alexander Vandersmissen en Preventieschepen Abdrahman Labsir. “Zwerfvuil terugdingen is echter een werk van lange adem. Bij overtreders moet het besef indalen dat ze niet vrijuit gaan. Zo zullen handhaving én sensibilisering op termijn leiden tot een duurzame gedragsverandering. Gelukkig kunnen we rekenen op een fantastisch team van preventie-, uitvoerings- en politiediensten die hiermee aan de slag gaan. Hun job kent heel wat uitdagingen, maar zij doen het met hart en ziel.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail