Waardevolle muurschilderingen duiken op in de Sint-Janskerk

De Sint-Jansparochie staat bekend als één van de rijkste van Mechelen doorheen de eeuwen heen. Sinds januari voert restaurateur Lapis Arte onder meer restauratiewerken uit aan de altaren van de dwarsbeuken. Ook nu verrast de kerk met zijn verborgen schatten. Bij het demonteren van de schilderijen van de altaren eind februari kwamen twee waardevolle muurschilderingen te voorschijn.

In oktober 2021 besliste het college om Lapis Arte aan te stellen als restaurateur voor de altaren van de dwarsbeuken (de altaren Sint-Barbara en O.L.V. Scherpenheuvel) en het epitaaf van Huens in de Sint-Janskerk. Toen de schilderijen van de altaren werden gedemonteerd eind februari kwamen twee waardevolle muurschilderingen te voorschijn.

“Het onderzoek, de testen en de noodfixatie kosten zo’n € 16.800 extra. We vroegen daarom een onderzoekspremie van 80% aan bij de Vlaamse Overheid,” zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten. “We zijn blij dat agentschap Onroerend Erfgoed de waarde van de muurschilderingen en de hoogdringendheid van deze werken onderschrijft” voegt hij toe.

Hoogdringende werken

De oorspronkelijk voorziene restauratiewerken aan de altaren omvatten onder meer het gedeeltelijk demonteren van de altaartafel, een conserverende houtbehandeling van de aangetaste houten onderdelen, een preventieve houtbehandeling, plaatselijk houtherstel, de conservatie en plaatselijke retouche / reconstructie van de marmerimitaties en plaatselijke vergulding. Bij alle vernoemde behandelingen dient de restaurateur heel dicht tegen de achterwand te werken.

“Om de restauratiewerken aan de altaren te kunnen verderzetten, moet stootschade aan de muurschilderingen absoluut worden vermeden. Dit maakt het onderzoek en de conservatie van de achterwanden hoogdringend,” weet schepen Koen Anciaux.

De kosten voor deze werken komen op een bedrag van € 107.941. De Vlaamse overheid kent een premie toe van € 55.100. De werken gingen van start in januari en lopen tot september 2022.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail