Voorontwerp fiets- en voetgangersbrug Nekkerspoel-Borcht klaar

In het kader van het project Nekker Nova zal een fiets- en voetgangersbrug aangelegd worden tussen Nekkerspoel-Borcht en het Tangentfietspad. Nu het voorontwerp klaar is, is er een nieuwe stap richting realisatie gezet. De nieuwe brug zal gebouwd worden in 2024-2025.

Het voorontwerp van de nieuwe brug over de Dijle werd gemaakt door Servais Engineering Architectural (SEA). Het zal een boogbrug worden met een lichte, transparante structuur. Met de aanleg wordt een missing-link weggewerkt tussen de wijk Nekkerspoel en de fietsas langsheen de Tangent, verteld schepen van openbare werken Patrick Princen: “Om het fietsgebruik nog meer te stimuleren is het belangrijk dat fietsers kunnen kiezen voor een veilige en comfortabelere verbindingen en dat dit de snelste route is tussen je vertrekpunt en je bestemming. Deze nieuwe brug draagt hier zeker toe bij: het is een rechtstreekse verbinding tussen de wijk Nekkerspoel met het Douaneplein als jongerensite, maar ook met het Tangenfietspad als deel van de F1 fietsostrade en het station. Net zoals aan de Keerdoksite, krijgt ook deze brug een bank over de hele lengte, zodat deze ook een rustfunctie krijgt en een extra locatie om van onze blauwe levensader de Dijle en het prachtige kasteeldomein De Borght te genieten.”

De brug wordt 42m lang en zal bestaan uit een stalen structuur met boog en dubbel diagonaal maaswerk, wit geverfd. Aan de kant van het Douaneplein zal deze landen op niveau van het bestaande fietspad, aan de andere zijde landt ze aan de bovenkant van de keermuur. Het jaagpad langs de kant van Nekkerspoel-Borcht aansluitend op de brug zelf zal daarom als een lichte helling worden aangelegd richting de Lakenmakersstraat en richting de Nekker. Het brugdek wordt een staalplaat met harslaag van 4,5 m breed. Dit is dezelfde breedte als de fiets- en voetgangersbrug aan het Keerdok. De kostprijs wordt geraamd op zo’n 840 000 euro. De uitvoering wordt voorzien in 2024-2025.

De brug is een belangrijk onderdeel van Nekker Nova, dat de wijk Nekkerspoel een stevige boost zal geven, vertelt schepen van stadsontwikkeling Greet Geypen: “Met het project Nekker Nova gaan we de omgeving van het Nekkerspoelstation grondig opwaarderen en tot een aantrekkelijke toegang tot de wijk maken. Onder andere de tunnel onder de sporen, een nieuw plein dat aansluit op het Speelgoedstraatje en een nieuwe invulling voor het Novagebouw zullen hiervoor zorgen. We kunnen een aantal deelprojecten, zoals deze brug, versneld uitvoeren dankzij 3,5 miljoen euro toelage vanuit de Vlaamse regering. Nekkerspoel is een bruisende wijk, met dit project weerspiegelt de aanblik van de wijk dit gevoel nog meer.”

Burgemeester Vandersmissen besluit: “De Mechelse verkeersinfrastructuur maakt een enorme sprong deze legislatuur, ook met een grote stap vooruit voor de fietsers. Deze fiets- en voetgangersbrug is een opnieuw een opwaardering van wijk Nekkerspoel. Tel daar nog de herontwikkelingen bij van een aantal grote sites tot duurzame nieuwe stadswijken en de creatie van heel wat extra parken en groene plekken en je kan alleen maar besluiten dat Mechelen er op heel wat domeinen op vooruit is gegaan en er nog aangenamer en klaar voor de toekomst is door geworden.”

Meer info: www.mechelen.be/nekkernova

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail