Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Voorbereidende werken voor nieuw buurtpark in Nekkerspoel

Het binnengebied tussen de Nekkerspoelstraat en de Paardenkerkhofstraat in Mechelen wordt een publiek toegankelijk park. Het was de wens van de vorige eigenares, mevrouw Maria Van Deyck, om van haar eigendommen een park te maken. Ze schonk de percelen bij haar overlijden in 2019 aan de Koning Boudewijnstichting, die de intentie heeft om ze in erfpacht te geven aan Stad Mechelen voor de aanleg en het beheer van een park. De voorbereidende werken starten dit najaar.

De Mechelse Maria Van Deyck overleed op 24 juli 2019 en had in haar testament de Koning Boudewijnstichting opgenomen als legataris voor een aantal percelen tussen de Nekkerspoelstraat en de Paardenkerkhofstraat. Dit met de uitdrukkelijke wens om er een park van te maken.

“Om dat te verwezenlijken krijgt Stad Mechelen het binnengebied in erfpacht voor een periode van 99 jaar en een symbolische vergoeding van 1 euro. Daarmee engageren we ons om het park aan te leggen, open te stellen voor publiek en al die tijd te beheren en onderhouden als een goede huisvader”, legt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen uit. “Tot wanneer de erfpachtovereenkomst rond is, krijgen we toestemming van de KBS om het terrein te betreden om een aantal voorbereidende werken te doen. Het gaat onder meer om het verwijderen van enkele asbesthoudende constructies en de eerste groenwerken.”

“De groenwerken zijn nodig om de veiligheid van toekomstige bezoekers te garanderen, er wordt wat gemaaid en gesnoeid, maar al het bestaand groen blijft bewaard. Er staan heel mooie, karaktervolle, volwassen bomen in de tuin. Die geven veel schaduw op warme dagen en beschutting tegen de regen. Een natuurlijk wandelpad van gemaaid gras maakt de landschappelijke 6000 vierkante meter grote tuin compleet”, aldus Patrick Princen, schepen van openbare werken, natuur- en groenontwikkeling en parken en stadstuinen.

“We zijn mevrouw Van Deyck en de Koning Boudewijnstichting enorm dankbaar om dit stukje groen te willen delen in plaats van het te verbergen achter muren. Het geeft de wijk Nekkerspoel extra ademruimte. Het belang daarvan is ons door corona nog maar eens op het hart gedrukt”, besluit schepen Princen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail