Vlaanderen steunt aankopen op Ragheno-site

De stad Mechelen wil met het stadsvernieuwingsproject Ragheno, de stadskern uitbreiden als een volwaardig en levendig nieuw stadsdeel. Voor de realisatie van het masterplan ging de stad sinds 2020 over tot de aankoop van de panden van de Bautersemstraat 70 tot en met 88. Intussen werd stad reeds eigenaar van drie panden en sloot ze een overeenkomst met een vierde eigenaar. De onderhandelingen met de overige eigenaars zijn lopende. De Vlaamse overheid kende recent een subsidie van € 500.000 aan Mechelen toe ter ondersteuning van deze verwervingen.

De Raghenowijk moet de toekomstige stadsgroei opvangen en zorgen voor een harmonieuze verweving van diverse woonvormen, ruimte voor kleine en grote bedrijven en multifunctionele ruimtes.

“Met Ragheno willen we de stadskern uitbreiden met een volwaardig en levendig nieuw stadsdeel, waarvan we 50,5 hectare nieuw gaan ontwikkelen. Deze schaal is uniek voor Mechelen en is een middel om elders open ruimte te vrijwaren”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing.

Het masterplan voorziet een gemengd programma van wonen en werken. Naast de bestaande kantoren die behouden worden, voorziet het plan ongeveer 2.750 woningen, 140.000 m² kantoorruimte, 25.000 m² commerciële gebouwen en 18.000 m² openbare voorzieningen waaronder een nieuw sportcomplex en een basisschool.

Uit het onderzoek van het masterplan voor het project Ragheno bleek dat het onmogelijk was de eigendommen gelegen in de Bautersemstraat van nummer 70 tot en met 88 te behouden.

“Het betreft een cluster van 10 woningen als eiland in een site die doorheen de jaren is uitgegroeid  tot een bedrijvensite. Met de verwerving van de eigendommen kunnen de ambities van het masterplan waargemaakt worden en krijgt het een publiek karakter na de ontwikkeling”, aldus Greet Geypen.

Daarom heeft de stad een verwervingssubsidie aangevraagd voor deze 10 percelen. De Vlaamse overheid keurde het dossier recent goed, waardoor Mechelen het maximale subsidiebedrag van € 500.000 ontvangt. De panden zijn bestemd om in een latere fase – omstreeks 2024 – afgebroken te worden. De goedkeuring van het RUP is voorzien voor de eerste helft van 2023.

Ragheno is de stationsbuurt die alle troeven in handen heeft als strategisch project. Het is de poort voor de stad Mechelen en ligt dichtbij het centrum.  Het wordt een openbaar vervoersknooppunt. Door een uitgebreide en vernieuwde wegeninfrastructuur zoals de tangent, vormt dit de ideale locatie om in te zetten op een hoogwaardige toekomstgerichte multimodale stadswijk.

De Vlaamse overheid subsidieert sinds 2005 de projectcoördinatie van strategische projecten. Sinds 2009 kunnen actoren van deze strategische projecten ook aanvragen indienen voor een subsidie van de verwerving van gronden of constructies die bij de realisatie van het project een publieke functie krijgen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail