Procureur en burgemeester vinden elkaar: verhoogd toezicht en infodeling met de buurt

Naar aanleiding van de recente incidenten met brandbommen in twee Mechelse wijken hebben burgemeester en procureur des Konings elkaar gisteren in Mechelen ontmoet. “Onze stad is geen eiland. De situatie in Antwerpen en in ons land noopt ook ons tot verhoogde waakzaamheid”, herhaalt burgemeester Alexander Vandersmissen. Het parket engageert zich van zijn kant om zodra mogelijk informatie te delen met bewoners en gemeenteraad, evident met respect voor het geheim van het onderzoek.

Reeds tijdens de gemeenteraad van januari verwees burgemeester Vandersmissen naar mogelijke linken vanuit Mechelen naar de problematiek in Antwerpen en kondigde hij verhoogde waakzaamheid aan. Onmiddellijk na de eerste incidenten in Mechelen nodigde burgemeester Vandersmissen de procureur des Konings van Antwerpen uit voor een gesprek. “Wij hebben elkaar gisteren gesproken in constructief overleg, samen met de afdelingsprocureur, een team van de federale politie en de korpschef van de lokale politie. Inzet was vooral om waar mogelijk informatie te delen met de gemeenteraad en bewoners van de getroffen wijken. De incidenten in de Bethaniënstraat en de Kalverenstraat wegen natuurlijk op de buurt en vele bewoners daar zitten dan ook met vragen.  We hebben daarom afgesproken om op een nog te bepalen datum een informatieavond in beide buurten te organiseren waarop het parket toelichting zal geven, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen. Eerst wordt er op korte termijn een gesloten gemeenteraadszitting georganiseerd waarop door het parket nadere toelichting zal worden gegeven over de problematiek. Deze afspraken liggen in lijn met het engagement van de burgemeester op de gemeenteraad van januari. De datums voor de diverse momenten van informatiedeling worden nog gezocht.

Het parket engageerde zich ook om van zodra het onderzoek het toelaat, te communiceren over resultaten van onderzoeksdaden gelinkt aan de incidenten in Mechelen. “Ik ben dan ook tevreden met de uitkomst van ons overleg. Parket en federale politie doen alles wat is mogelijk is om de lopende onderzoeken tot een goed einde te brengen. Ook de recent aangekondigde federale maatregelen zijn een goede zaak. Het vertrouwen tussen parket, politie en stadsbestuur is groot. We staan duidelijk op een lijn”, aldus nog Vandersmissen.

Het onderzoek wordt gevoerd door parket en federale politie. Onmiddellijk na het eerste incident in de Bethaniënstraat is de lokale politie Rivierenland gestart met verhoogd toezicht via het uitgebreide cameranetwerk en extra gerichte patrouilles op het terrein. Dat leverde overigens al diverse elementen op die nuttig zijn gebleken voor het verder onderzoek naar de aanslagen, zoals vandaag blijkt. “Zonder meer knap werk van onze lokale politiemensen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail