Vaartdijk en Auwegemvaart worden definitieve fietsstraten in Mechelen

Na de eerste coronagolf besliste het Mechels stadsbestuur vier tijdelijke fietsstraten in te voeren langsheen de vaart tot eind 2020. Zo kwamen de voetgangers op het pad en de fietsers op de rijbaan om de social distancing te bewaren. Na evaluatie en bijsturingen krijgen Vaartdijk en Auwegemvaart met ingang vanaf 1 februari een definitieve fietsstraat.  De invoering valt samen met de afbraak van het stationsgebouw en de daarbij horende circulatiemaatregelen.

Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke verduidelijkt de keuze voor definitieve fietsstraten: “Het aantal fietsers langs de vaart blijft hoog, terwijl het wandelen vooral nog piekt in het weekend. Daarom laten we de  fietsers in de richting naar het station terug toe  op het pad langs het water, waarbij  fietsers en voetgangers terug het pad zullen delen.  De omgekeerde richting wordt een volwaardige fietsstraat waarbij we resoluut kiezen voor de fietser en diens veiligheid.“

Nieuwe situatie vanaf 1 februari

Vaartdijk

De ganse Vaartdijk van Stationstraat tot Plaisancebrug wordt een definitieve fietsstraat. Ook wijzigt de rijrichting tussen Stationsstraat en de Willem Geetstraat vanaf 1 februari. “De fietsers volgen vanaf nu de rijrichting die ook het autoverkeer volgt. Wat voor een veiligere en heldere verkeerssituatie zorgt”, bevestigt schepen Vanmarcke. De fietsers richting station worden opnieuw op het fietspad langs het water gebracht. Deze nieuwe situatie sluit aan bij de wijzigende circulatie gekoppeld aan de werken in het kader van de afbraak van het stationsgebouw en de sloop van het vroegere ziekenhuis Sint-Maarten.

“De fietsers komen momenteel uit beide richtingen. Door de aanpassing naar een eenrichtingsprincipe plaatsen we de Vaartdijk in de voorrang. Samen met het invoeren van zone 30 op de Vaartdijk en omliggende straten wordt de situatie in de praktijk helder voor het lokaal verkeer.”, vertelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Auwegemvaart

De Auwegemvaart wordt definitieve fietsstraat tussen Plaisancebrug en Jaagpad Komet.

De fietsers richting Battel rijden op de rijbaan als fietsstraat. Het kruispunt Plaisancebrug wordt  aangepast om de fietspaden en rijbanen in de beide straten met elkaar te verbinden. De voorrang blijft hier behouden voor het autoverkeer. Bewoners van de Auwegemvaart kunnen daarbij opnieuw de linksaf bewegingen maken over het kruispunt

Het werfterrein voor de werken van Komet zijn nog gegund tot december 2022 in afwachting daarvan volgen fietsers op het laatste stukje de omleiding.

Geerdegemvaart en Hanswijkvaart blijven tot nadere evaluatie voorlopig nog hun tijdelijk karakter als fietsstraat behouden.

Communicatie en signalisatie

Stad Mechelen en Mechelen in Beweging informeren de buurt over de gewijzigde en aangepaste situatie per brief.  Signalisatie, zoals bebording en rode thermoplast, wordt aangebracht om de fietsstraten in het straatbeeld te verduidelijken.

Zoals op alle andere fietsstraten en in de fietszone in de binnenstad gelden steeds dezelfde regels. Deze regels zijn terug te vinden op de website van de stad: https://www.mechelen.be/fietszone.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail