Urban Therapy geslaagd voor zijn proefexamen

Na een testperiode van één jaar waarin al reeds 26 dossiers werden opgestart, is het project ‘Urban Therapy’ geslaagd. Michelle Ferket, werd als eerste straattherapeut aangesteld om met cliënten aan de slag te gaan in hun eigen habitat. Dit zorgde voor een enorme verlaging van de drempels om clienten verder te helpen, wat dit project uniek en zo succesvol maakt. ‘We zijn dan ook tevreden dat we onze straattherapeut, de eerste ter wereld, in de reguliere werking kunnen opnemen en ondertussen onze preventiedienst versterkt!” aldus preventieschepen Abdrahman Labsir.

Urban Therapy
Mensen met een dubbeldiagnose – een verslavingsproblematiek én een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid – kunnen een gevaar voor zichzelf en anderen zijn. Toch vallen ze bij klassieke hulpverlening vaak uit de boot. Daarom werd het project Urban Therapy in het leven geroepen om met een dubbeldiagnose aan de slag te gaan en ondertussen 26 Mechelaars die niet meer terecht kunnen bij de bestaande hulpverlening of er alvast geen aansluiting kunnen vinden.
De Focus ligt vooral op het menselijke. De psychiatrische diagnose en verslaving is een deel van het verhaal, er zijn hier geen veralgemeningen of hokjesdenken, maar wordt er gewerkt met de persoon.

“Het project is belangrijk want er bestaan wel afdelingen die zich specialiseren in dubbeldiagnoses, maar de wachtlijsten zijn daar enorm. Wie al veel mislukte opnames achter de rug heeft, wordt afgewezen. Ofwel zijn ze te psychotisch voor een verslavingskliniek, of te verslaafd voor een afdeling psychose. Je zou dus kunnen zeggen dat ik de laatste strohalm ben voor deze mensen die nergens terechtkunnen.”, Aldus Michelle Ferket, straattherapeut.

“Door het project, kunnen we deze hiaten veel beter detecteren en dus dichten in de mate van het mogelijke. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat de samenwerking van betrokken hulpverleners en dienstverlening zoals o.a. artsen, psychiatrische ziekenhuizen, ontwenningscentra, pychiatrische afdelingen van het algemeen ziekenhuis (PAAZ) nog veel nauwer zijn geworden.”, aldus preventieschepen Abdrahman Labsir.

Successen
Er zijn geregeld lichtpuntjes of successen, zoals een cliënt die een stap dichter bij zijn doel is en zich daardoor gelukkiger voelt en zijn waardigheid terugvindt. Concreet werd een cliënt met een cocaïneverslaving die continu aan zelfmoord dacht met kleine stappen geholpen en is er bijna bovenop. De client werd door de politie met de straattherapeut in contact gebracht doordat deze elke dag liet weten dat hij met zelfmoord gedachten zat. “Ik zag direct dat hij er helemaal onderdoor was. Zijn appartement zag er al even troosteloos uit. Maar hij was zo blij dat iemand eindelijk met hem wou praten en mee wou zoeken naar een nieuwe zingeving in het leven. Zijn grootste droom is om zijn zoon terug te zien. We hebben besproken wat daarvoor nodig is: niet meer verslaafd zijn, en het appartement weer uitnodigend en leefbaar maken. Sinds dat moment heeft hij zoveel energie. We zijn nu drie maanden verder en elke keer ik langskom, toont hij trots dat hij weer een nieuwe kamer opgeknapt en geschilderd heeft. In plaats van cocaïne kocht hij een pot verf. Heel zijn appartement is nu klaar, voor wanneer zijn zoon zou langskomen. En hij is Stad Mechelen en mij erg dankbaar. Alle problemen zijn nog niet opgelost, maar je ziet hem heel hard werken.”, getuigt Michelle.

Van de 26 dossiers is er onlangs  ook een eerste begeleiding opgestart in de gevangenis. De weg naar buiten toe en het stoppen met de verslaving wordt op deze manier goed met hem voorbereid. Zo verkleint de kans op herval. Maar we benadrukken hier wel dat de helft van de cliënten niet in de criminaliteit  belanden, maar dat het mensen zijn die heel hard vechten om zich staande te houden ondanks hun kwetsbaarheden.

“We hebben ook gemerkt dat deze problematieken niet enkel voorkomt bij degene die zichtbaar in het straatbeeld zijn, maar in alle lagen van de bevolking. Des te meer is het belangrijk dat dit bespreekbaarder wordt en uit de taboesfeer wordt gehaald. Dat geeft ons de kans om nog meer Mechelaars te helpen, vooraleer het te ver evolueert naar een nefaste situatie.”, zegt de preventieschepen.

Continuering en opvolging
We zijn alvast tevreden met de positieve resultaten waardoor we met stad Mechelen als trotse pionier kunnen aankondigen dat we het project kunnen continueren en verduurzamen binnen onze werking.
We hopen hiermee ook andere steden te inspireren om ook met straattherapie aan de slag te gaan.

Voor de kwaliteit en het werken naar een goede handleiding is er ondertussen een samenwerking met de universiteit van Gent en stad Mechelen tot stand gekomen. Ze volgen het ‘Urban Therapy project’ nauw op waardoor hiaten en lege vlekken gedetecteerd worden. Op basis van hun onderzoek en bevindingen, zullen er aanbevelingen tot optimalisatie uitgewerkt worden. Waarmee we in Mechelen en hopelijk ook andere Vlaamse steden mee aan de slag kunnen gaan.

Meer info en filmpje op https://www.mechelen.be/straattherapie

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail