Uitbreiding zone 30 in Battel

Stad Mechelen voert in heel wat straten een uitbreiding in van zone 30. Vanaf midden mei verlaagt ook de snelheid in de omgeving van de Oude Leestsebaan naar 30km/u. De Mechelse binnenstad is al een volledige zone 30 en vorig jaar kwamen hier maar liefst een 26-tal straten bij waar de maximumsnelheid van 50 naar 30km/u werd aangepast. We trekken dit snelheidsregime door tot in de dorpen.

Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke vult hier aan toe: “Er bestaan al enige tijd plannen om in de Oude Leestsebaan en de aangrenzende straten de snelheid te verlagen naar 30km/u. We kregen hierrond wel wat vragen uit de buurt en tegelijkertijd past dit perfect binnen onze beleidsvisie om het snelheidsregime in woonstraten en ook in de dorpen aan te pakken met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid.”

De Oude Leestsebaan loopt parallel met de Leestsesteenweg, een traject dat vaak als sluipweg genomen wordt, maar ook een baan die vele schoolgaande kinderen nemen. Nu de aanvullende reglementen en signalisatieplannen klaar zijn, kan de maximumsnelheid naar 30 verlaagd worden.
Aanvullend worden later markeringen aangebracht om de zone 30 in het straatbeeld te verduidelijken. Daarnaast oefent de lokale politie Mechelen-Willebroek binnen haar reguliere werking toezicht uit op de naleving van het snelheidsregime.

In volgende straten geldt vanaf 17 mei 2021 een zone 30 reglementering
(op grondgebied Battel)

  • Oude Leestsebaan
  • Bleukenstraat
  • Pennemeesterstraat
  • Schouwbroekstraat
  • De Streyp
  • Molenhofstraat
  • Warandestraat

“Waar mogelijk breiden we de zone 30 uit om de woonkwaliteit in buurten en wijken te verhogen en plaats te geven aan spelende kinderen, fietsers en voetgangers.”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail