Uitbreiding plein Dymphnarium in de Zelestraat

Stad Mechelen heeft beslist om de bouwgrond op de hoek van de Zelestraat niet te verkopen, maar dit stuk eigendom toe te voegen aan het plein Dymphnarium. Dit zorgt voor vreugde bij de buurtbewoners. Zij waren al langer vragende partij voor meer ruimte.

Stad Mechelen kocht de woning die naast het plein stond in de Zelestraat. Een half jaar later besloot ze het te slopen wegens stabiliteitsproblemen, om de grond vervolgens bouwrijp te verkopen. Dat gaat niet meer door. Het college heeft beslist om het stuk grond toe te voegen aan het bestaande plein.

“De buurt ondernam de laatste vier jaar verschillende initiatieven om het bestaande plein groen in te richten in samenspraak met de stad. Dit is tenslotte een historisch belangrijke plek die zorgt voor de sociale samenhang in de buurt. Door dit stuk grond als bijkomend openbaar domein beschikbaar te stellen, vergroten we de publieke luwteplek voor nog meer rust in de binnenstad en meer ademruimte voor de directe omgeving”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen en Gebouwen.

Ontstaan van plein Dymphnarium

Na de sloop van het op een hoek gelegen winkeltje van volksfiguur Dymphna, midden jaren ‘70, wisten een drietal buurtbewoners (Jean-Paul Laenen, Bob Van Reeth en Marcel Smets) via de werkgroep Krokus, de buurt én de gemeente te overtuigen om de open achtergebleven ruimte in te richten als publiekelijke zithoek en speelgelegenheid. Voor deze symbolisch geladen plek bedachten ze de naam: het Dyphnarium. De stad voerde samen met de buurtbewoners de plannen uit. Dit zorgde voor een heropleving van de wijk.

Initieel werd de aanleg van het Dymphnarium als een tijdelijke oplossing gezien, in afwachting dat op de hoek met het Bornstraatje een nieuwe woning zou worden gebouwd. “Hier een gebouw neerzetten is nu niet meer aan de orde. De mogelijkheden voor de toekomstige invulling van het verruimde plein zullen nog worden onderzocht in samenspraak met de buurt”, voegt schepen Koen Anciaux er nog aan toe.

De totale uitgaven voor het slopen van de woning, de integratie van de bouwgrond aan openbaar domein en de heraanleg van het plein is geraamd op € 123.000.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail