Tweede editie ‘Verover de ruimte’-actie in Mechelen van start

Stad Mechelen investeert bijna 1,9 miljoen euro in deelmobiliteit. Binnen het speerpunt mobiliteit is deelmobiliteit dan ook één van de kernambities. In het kader van de campagne “Delen is voor iedereen” werd in 2020 deelgenomen aan de actie ‘Verover de ruimte’ van Autodelen.net en Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Beleving verovert parkeerplaats

Via deze actie worden parkeerplaatsen tijdelijk ingenomen en wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsers, voetgangers, natuur en/of beleving. Ook dit jaar neemt Mechelen deel en worden 2 parkeerplaatsen ingeruild voor een parklet, een installatie op wielen. Op de parklet bevinden zich zitelementen, een speelelement voor kinderen, groen en versiering. De Verover de ruimte-actie wordt ditmaal ook gekoppeld aan het thema van zelfrijdend vervoer.

Thema 2021: Zelfrijdend vervoer

Om kennis en ervaring op te doen in innovatieve ontwikkelingen in mobiliteit, is stad Mechelen partner in een aantal Europese projecten. Eén van deze projecten is ART-forum. Dit Interreg Noord-Zeeregio project ondersteunt steden in de voorbereiding op en aanpassing aan de komst van zelfrijdende voertuigen.

Deze actie is uitgewerkt in samenwerking met Autodelen.net en zal in alle deelnemende steden in het ART-project plaats vinden. Dit zijn Bergen (Noorwegen), Aalborg (Denemarken), Bremen (Duitsland) en Mechelen. Autodelen.net wil mensen laten nadenken over wat de impact zou zijn op de mobiliteit en ‘ons leven’ in het algemeen, moesten elektrische gedeelde zelfrijdende shuttles gemeengoed worden en een deel worden van onze mobiliteit.

“Mechelen wil voorloper zijn met de introductie van de zelfrijdende auto. Het project doet onderzoek naar het STOP-principe in deze nieuwe context alsook de impact op het mobiliteitsbeleid. Via deze actie willen we de Mechelaar actief betrekken en nadenken over hoe nieuwe mobiliteit ons gedrag zal beïnvloeden. Mechelen sluit zich met deze actie aan bij grote Europese steden.”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.

Hiervoor ontwikkelt Autodelen.net naast de parklet ook 2 banners die visueel tonen hoe de openbare ruimte en het verkeer er zouden uitzien met zelfrijdende shuttles.
Naast de parklet en de banners is het ook de bedoeling om op bepaalde momenten enquêteurs de locatie te laten bemannen en voorbijgangers een aantal vragen te laten stellen aan voorbijgangers.
De vraag luidt: “Hoe kijkt de Mechelaar naar een toekomst met zelfrijdende gedeelde shuttle busjes?”, aldus burgemeester Vandersmissen.

Praktisch

Vanaf 3 september zal de parklet en banners te vinden zijn op verschillende locaties in de binnenstad en gekoppeld worden aan evenementen.
Op 3 en 4 september staat de parklet in de Onze-Lieve-Vrouwestraat waar de braderie ook zal doorgaan en veel voorbijgangers zal lokken. Op zaterdagen zullen  enquêteurs voorbijgangers bevragen over zelfrijdende voertuigen. De enquête kan je terug vinden op: www.mechelen.be/enquete-zelfrijdende-voertuigen

De installatie zal terug te vinden zijn op volgende locaties :

Week Locatie Gekoppeld event
3/9/21 – 11/9/21 Onze-Lieve-Vrouwestraat autoluw gedeelte Braderie
11/9/21 – 17/9/21 Postkantoor aan Grote Markt Open Monumentendag & Klokkenwerpen
18/9/21 – 25/9/21 Korenmarkt Autoloze zondag
25/9/21 – 3/10/21 Graaf Van Egmontstraat Dag van de klant

 

Deel dit artikel

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Share on email
E-mail