Twee nieuwe wegenissen in de wijk Nekkerspoel

Het college heeft twee nieuwe padnamen vastgesteld voor de nieuw aan te leggen paden in de wijk Nekkerspoel. De nieuwe aftakkingen in de Nekkerspoelstraat krijgen de namen Spinnewielpad en Weefgetouwpad toegekend.

Door Antvest bvba werd er een aanvraag ingediend voor het bouwen van 70 wooneenheden en de aanleg van nieuwe openbare wegenis op een perceel grond tussen de Lakenmakersstraat en de Nekkerspoelstraat. De nieuw aan te leggen wegenissen starten allebei aan de Nekkerspoelstraat, de éne arm is doodlopend op een achterliggend perceel, de andere arm loopt verder door en eindigt in de Lakenmakersstraat. Deze nieuwe straten zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, waardoor er wordt geopteerd voor paden.

Het college heeft twee namen gekozen: Spinnewielpad en Weefgetouwpad. “Beide benamingen verwijzen naar de ambachtelijke en industriële bedrijvigheid, die van in de middeleeuwen op deze plaats gevestigd was. Deze bedrijvigheid zorgde voor rijkdom en welstand van de stad. Mechelen was immers een centrum van de lakenmakerij en textielindustrie”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.

Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze
naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

Dit besluit moet deze maand naar de gemeenteraad voor goedkeuring. Dan volgt het openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad mogelijk in juni de definitieve beslissing neemt over de benamingen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail