Twee nieuwe straatnamen voor nieuw project Maarten

Het nieuwbouwproject Maarten gelegen in de voormalige ziekenhuissite tussen de Leopoldstraat en de Vaartdijk krijgt een nieuwe plein- en straatnaam.

In de nieuw aan te leggen site van het voormalig ziekenhuis komen er naast 96 woongelegenheden ook een hotel, een kantoorruimte, en (retail) dienstverlening. Verder is er een ondergrondse parkeergarage voorzien. Hiervoor is de aanleg van nieuw openbaar domein nodig, bestaande uit een straat en een plein. Stad Mechelen besluit die nieuw aan te leggen straat en plein Julienne Van Avondtstraat en Loe Lindemansplein te noemen.

“Bij de vaststelling van Mechelse straatnamen wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. Wij hebben gekozen voor twee vrouwennamen uit onze lijst. Eén van de vrouwen heeft hier ook daadwerkelijk haar beroep uitgeoefend”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.

Julienne Van Avondt (1909-1992)
Zij werd geboren begin 20ste eeuw, studeerde in 1935 af aan de provinciale school voor vroedvrouwen in Mechelen. Ze was een bekende vroedvrouw en zette meer dan 4.000 kinderen op de wereld.

Loe Lindemans (1923-2017)
Maria Ludovica Johanna Antonia Constantia, alias ‘Loe’ Lindemans was een vrouwelijke gynaecologe in Mechelen. Via haar tussenkomst werden er honderden kinderen op de wereld gebracht. De zoon van schepen Koen Anciaux, Bavo Anciaux was de laatste baby die met haar hulp ter wereld kwam voordat ze met pensioen ging. Ze was een gulle en sociaal bewogen vrouw. Ze toonde een groot engagement en was solidair met mensen die het financieel moeilijk hadden en een behandeling niet konden betalen. Ze werkte ook effectief in het oude ziekenhuisgebouw op dezelfde site waar nu een plein naar haar wordt vernoemd.

Voor de naamgeving van straten en pleinen komen enkel de namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren in aanmerking. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.

Deze beslissing van het college wordt nog wel voorgelegd aan de gemeenteraad

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail