Open-Vld-mechelen-Schoolstraten-pers

Twee Mechelse basisscholen ondertekenen charter rond schoolstratentraject

Stad Mechelen telt dan 10 schoolstraten

Na de lange herfstvakantie start Stad Mechelen twee nieuwe schoolstraten op. Go! Basisschool De Spreeuwen in de Boetestraat en Go! Basisschool De Vlindertuin in de Cypriaan de Rorestraat ondertekenen het charter voor de opstart van een nieuwe schoolstraat. Een leidraad voor een veilige schoolomgeving.

“Het invoeren van nieuwe schoolstraten en hierdoor de veiligheid rondom de schoolpoort verhogen staat prioritair op onze legislatuursagenda. Nieuw is dat we een charter opstellen.  Deze dient als leidraad tijdens het schoolstratentraject. We gaan als stad samen met de school een engagement aan voor drie à vier maanden, sturen onderweg bij waar nodig en bij een vlot traject en veilige werking wordt de schoolstraat definitief”, verduidelijkt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

De proefperiode van beide schoolstraten gaat in na de herfstvakantie, met de verlenging omwille van COVID-19 dus op maandag 16 november. Deze loopt tot aan de krokusvakantie, tot 12 februari 2021. Door corona liepen de schoolstraattrajecten wat vertraging op.

Boetestraat nieuwe goede start

Go! Basisschool De Spreeuwen gaat opnieuw, na een eerder gelopen project in 2016, van start met het proefproject rond schoolstraten.  “We zijn tevreden dat we opnieuw van start gaan met een schoolstraat in de Boetestraat. Dit zal de leefkwaliteit in deze straat ten goede komen. Nu zijn we er klaar voor en kan iedereen mee genieten van een veiligere schoolomgeving”, vertelt directeur Tom Smets.

De Boetestraat wordt verkeersvrij gemaakt volgens het principe van een schoolstraat. Hierbij worden enkel uitzonderingen voorzien voor bewoners, handelaars en eigenaars van garages en staanplaatsen op basis van doorgangsbewijzen. “We vragen de medewerking van iedereen, ook de handelaars en de kinderkribbe, die hun leveranciers en bezoekers informeren om de venstertijden te respecteren.” Vertelt schepen Vanmarcke.

De betonblokken worden in functie van de verkeersveiligheid verwijderd in de Boetestraat. Aan deze kant van de straat blijft een parkeerverbod gelden, aangegeven door het verkeersbord E3 met venstertijden ‘van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u’. In deze proefopstelling wordt kiss & ride geïmplementeerd aan de overkant van de Battelsesteenweg. “De school beschikt nu ook over gemachtigde opzichters die de kinderen veilig van de kiss & ride naar school brengen en terug”, vertelt schepen van onderwijs Marina De Bie.

Tijdens de proefperiode is de schoolstraat geldig tussen volgende uren:
o Ma-vrij 08.00u tot 08.30u
o Ma-di-do-vr: 15.00u tot 15.45u
o Wo: 11.45u tot 12.30u

Cypriaan de Rorestraat

In overleg met Stad Mechelen werd overeengekomen dat het invoeren van een schoolstraat voor Go! basisschool De Vlindertuin een werkbare en goede oplossing kan zijn om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen.

“Op expliciete vraag van onze school hebben we omwille van corona de opstart van de schoolstraat uitgesteld.  Na de herfstvakantie kunnen we ons weer volledig engageren bij de opstart van een verkeersvrije Cypriaan de Rorestraat tijdens de schooluren”, vertelt directeur Nadia Van Campenhout

Tijdens de proefperiode is de schoolstraat geldig tussen volgende uren:
o Ma-vrij 08.00u tot 08.40u
o Ma-di-do-vr: 15.20u tot 16.00u
o Wo: 12.00u tot 12.40u

“In deze proefopstelling wordt er voorlopig geen kiss & ride geïmplementeerd.
Er wordt wel een veiligere oversteek gecreëerd op de Europalaan ter hoogte van de C. de Rorestraat met attentie verhogende led bebording. Iets nieuws dat we invoeren inzake verkeersveiligheid”, vertelt schepen van mobiliteit Vanmarcke
Stad en schooldirectie gaan samen een engagement aan maar het draagvlak rond veilige schoolomgeving kunnen ze niet alleen tillen.

“Het engagement van alle betrokken partijen, ouders, kinderen , leerkrachten, leerlingen en omwonenden maakt een schoolstraat succesvol. De resultaten en reacties zijn doorgaans positief en met de scholen zijn er vaak evaluatiemomenten zodat we tijdig kunnen bijsturen. Vanuit de school kunnen naast de directie ook het oudercomité en de werkgroep verkeer aansluiten bij deze evaluatiemomenten”, besluit onderwijsschepen Marina De Bie.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail