328 extra sociale huurwoningen in Mechelen door nieuw woonbeleidsconvenant

De stad Mechelen doet in samenwerking met sterk geëngageerde lokale huisvestingsmaatschappijen al vele jaren extra inspanningen, om haar sociaal woonaanbod uit te breiden. Ook met het oog op de toekomst wil de stad bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Aangezien de stad het objectief van het aantal sociale woningen op het grondgebied reeds behaald heeft, kan er niet […]