Werken site Verbeemen worden begin 2022 opgestart

De site Verbeemen staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Het gebied zal transformeren van een leegstaande industriële site, naar een kwalitatieve woonomgeving met buurtpark. De omgevingsvergunning voor de bouw van het bermgebouw werd inmiddels afgeleverd. De sanering van het gebied staat begin 2022 op de planning en valt samen met de start van de […]