Laatste fase Tinel van start

Enkele jaren geleden startte de vernieuwing van de Tinelsite in het noorden van de binnenstad. De stad creëert hier een nieuw gezellig woongebied met kwalitatieve publieke ruimte en groen. Die metamorfose verloopt gefaseerd. Op maandag 24 januari gaat de laatste fase van start met de heraanleg van de Kattenbleekstraat. Aansluitend volgt het laatste deel van […]