Stad zet nieuwe stap in ontwikkeling RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS

Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne besliste de stad Mechelen om het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS op te maken. Het RUP voorziet aangepaste bestemmingsvoorschriften met het oog op het vastleggen van o.a. bouwtypologie, ontsluiting en groeninrichting. De publieke raadpleging heeft intussen plaatsgevonden, waardoor nu een volgende stap gezet wordt in het proces.