Aangepast ontwerp voor RUP Spreeuwenhoek Venne – bis

De stad Mechelen plant de realisatie van de woonbuurt Spreeuwenhoek – Venne. Het moet een groene parkwijk worden die het landelijk karakter van de buurt respecteert. Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP, besliste de stad om een nieuw RUP op te maken met een bijhorende MER-procedure (milieueffectenrapport). Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad […]

Stad zet nieuwe stap in ontwikkeling RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS

Door de rechtsonzekerheid van het huidige RUP Spreeuwenhoek-Venne besliste de stad Mechelen om het RUP Spreeuwenhoek-Venne BIS op te maken. Het RUP voorziet aangepaste bestemmingsvoorschriften met het oog op het vastleggen van o.a. bouwtypologie, ontsluiting en groeninrichting. De publieke raadpleging heeft intussen plaatsgevonden, waardoor nu een volgende stap gezet wordt in het proces.