Stadsvernieuwingsproject moet pareltje maken van voormalige OVAM-site

Mechelen bereidt de verkoop van de Ovam-site aan de Kanunnik De Deckerstraat 37 voor. Het doel van de stad is om deze site – een belangrijke plaats in de historische binnenstad – op te waarderen met een publiek park, het openleggen van de Melaan, de restauratie van het monument Den Witten Engel én de realisatie van […]