Aubette wordt Amerikaanse hotdog kiosk

De Bruul mag zich opnieuw opmaken voor een nieuwe zaak. CNTRL PRK – een deli kiosk geschoeid op Amerikaanse leest – gaat zich vestigen in de rechtse aubette aan de Kruidtuin. De uitbaters mikken voor de opening op maart/april 2023.