Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Mechelen en Ecoso verhoogt tewerkstelling in sociale economie met 20 arbeidsplaatsen

De stad Mechelen en Ecoso hebben een samenwerkingsovereenkomst tot en met 2025 ondertekend. De vzw is een belangrijke speler op het gebied van ecologisch en sociaal ondernemen in de regio en biedt momenteel werk aan circa 60 Mechelse doelgroepmedewerkers. Dit in diverse projecten zoals in kringloopwinkels Cirkels, het fietsatelier, voedseldistributie en een sociale kruidenier. Het […]

Mechelen stelt zich kandidaat voor Vlaams project om langdurig werkzoekenden te activeren

De Vlaamse regering heeft een kader vastgelegd om langdurig werkzoekenden te betrekken bij maatschappelijk relevante taken in de lokale gemeenschap. Om de lokale besturen te ondersteunen, lanceerde Europa WSE (Departement Werk en Sociale Economie) een subsidie-oproep waarop steden en gemeenten kunnen intekenen als zij werkplekken voorzien. Ook Mechelen is bereid om mee in dit project […]

Nieuw stadsvernieuwingsproject aan Zwartzustersvest in de steigers

Zorgbedrijf Rivierenland en Stad Mechelen investeren in de voormalige ziekenhuissite aan de Zwartzustersvest. De nieuwe plannen liggen klaar. Kortelings worden de gebouwen inclusief kelders en ondergrondse garage afgebroken in functie van de nieuwe ontwikkeling tot woonzorgsite. De vrijgekomen ruimte moet plaats bieden aan het woonzorgcentrum Hof van Egmont, een private residentiële ontwikkeling, een ondergrondse (rotatie)parking […]

Oproep naar kandidaten tijdelijke invulling binnen het project Keerdok

Na de verhuis eind oktober van de baanwinkels van de Keerdoksite naar Malinas, kwamen heel wat winkelpanden er leeg te staan. De eigenaar van het pand A.S. Adventure heeft Monumento aangesteld voor de organisatie van een tijdelijke invulling tot midden 2023, in afwachting van de herontwikkeling van de site tot een nieuwe woonwijk. Hiervoor zoekt […]

App helpt Mechelse leerwerknemers om Nederlands te oefenen

In Mechelen zijn de eerste anderstalige leerwerknemers artikel 60 aan de slag gegaan met de applicatie Taalstad. Daarmee krijgen ze dagelijks taaloefeningen die passen binnen hun beroepscontext en kunnen ze levensechte gesprekken voeren met een chatbot, die hen ook verbetert en feedback geeft.

Pilootproject voor workshops met werkzoekenden van start in Mechelen

Het gaat goed met de werkloosheidscijfers in Mechelen. Gezien het belang van activering en het hebben van een job om uit de armoede te blijven, blijft de stad zich onverminderd inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Daarom gaat Mechelen de samenwerking aan met de organisatie Co-Searching, om mensen in een kwetsbare positie […]