Omgevingsvergunning stadsvernieuwingsproject aan Zwartzustersvest goedgekeurd

De gebouwen van het oud ziekenhuis aan de Zwartzustersvest werden inmiddels afgebroken. De vrijgekomen ruimte moet plaats bieden aan het woonzorgcentrum Hof van Egmont, een private residentiële ontwikkeling, een ondergrondse (rotatie)parking en een publieke groene ruimte. De omgevingsvergunning werd recent goedgekeurd. Tussen juni en augustus vindt er een archeologisch onderzoek plaats. Streefdatum voor de verhuis […]

Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt omgetoverd tot de Langste Vrouwentafel

Mechelen kent heel wat straffe madammen, zowel in het verleden als nu en waarschijnlijk ook in de toekomst. In de geschiedenisboeken spanden Margareta Van Oostenrijk en Margareta Van York al de kroon. En nu is het de beurt aan de straffe madammen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat die de Langste Vrouwentafel, met behulp van de stad, op poten […]

Mechelen bouwt voort aan actieplan om meer mensen aan een job te helpen

In september 2021 lanceerde Mechelen een gedurfd actieplan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Slechts twee jaar later hebben zo’n 200 mensen dankzij dit actieplan een nieuwe baan gevonden. Nu zet Mechelen deze positieve trend voort door in te gaan op de oproep van het lokale activeringspact van de […]

Mijlpaal voor project 12work: 50ste werknemer aan de slag ‘zonder sollicitatie’

Een job in één twee drie zonder CV, zonder sollicitatie en zonder discriminatie. De eerste kandidaat die zich aanmeldt, heeft de job. Dat is wat het Mechels initiatief 12work (lees: want to work) doet. Het project haalde in februari 2022 een bronzen medaille op de prestigieuze Henry van de Velde Awards en bereikte deze week […]

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Mechelen en Ecoso verhoogt tewerkstelling in sociale economie met 20 arbeidsplaatsen

De stad Mechelen en Ecoso hebben een samenwerkingsovereenkomst tot en met 2025 ondertekend. De vzw is een belangrijke speler op het gebied van ecologisch en sociaal ondernemen in de regio en biedt momenteel werk aan circa 60 Mechelse doelgroepmedewerkers. Dit in diverse projecten zoals in kringloopwinkels Cirkels, het fietsatelier, voedseldistributie en een sociale kruidenier. Het […]

Mechelen stelt zich kandidaat voor Vlaams project om langdurig werkzoekenden te activeren

De Vlaamse regering heeft een kader vastgelegd om langdurig werkzoekenden te betrekken bij maatschappelijk relevante taken in de lokale gemeenschap. Om de lokale besturen te ondersteunen, lanceerde Europa WSE (Departement Werk en Sociale Economie) een subsidie-oproep waarop steden en gemeenten kunnen intekenen als zij werkplekken voorzien. Ook Mechelen is bereid om mee in dit project […]

Nieuw stadsvernieuwingsproject aan Zwartzustersvest in de steigers

Zorgbedrijf Rivierenland en Stad Mechelen investeren in de voormalige ziekenhuissite aan de Zwartzustersvest. De nieuwe plannen liggen klaar. Kortelings worden de gebouwen inclusief kelders en ondergrondse garage afgebroken in functie van de nieuwe ontwikkeling tot woonzorgsite. De vrijgekomen ruimte moet plaats bieden aan het woonzorgcentrum Hof van Egmont, een private residentiële ontwikkeling, een ondergrondse (rotatie)parking […]

Oproep naar kandidaten tijdelijke invulling binnen het project Keerdok

Na de verhuis eind oktober van de baanwinkels van de Keerdoksite naar Malinas, kwamen heel wat winkelpanden er leeg te staan. De eigenaar van het pand A.S. Adventure heeft Monumento aangesteld voor de organisatie van een tijdelijke invulling tot midden 2023, in afwachting van de herontwikkeling van de site tot een nieuwe woonwijk. Hiervoor zoekt […]

App helpt Mechelse leerwerknemers om Nederlands te oefenen

In Mechelen zijn de eerste anderstalige leerwerknemers artikel 60 aan de slag gegaan met de applicatie Taalstad. Daarmee krijgen ze dagelijks taaloefeningen die passen binnen hun beroepscontext en kunnen ze levensechte gesprekken voeren met een chatbot, die hen ook verbetert en feedback geeft.