Stadsvernieuwingsproject moet pareltje maken van voormalige OVAM-site

Mechelen bereidt de verkoop van de Ovam-site aan de Kanunnik De Deckerstraat 37 voor. Het doel van de stad is om deze site – een belangrijke plaats in de historische binnenstad – op te waarderen met een publiek park, het openleggen van de Melaan, de restauratie van het monument Den Witten Engel én de realisatie van […]

Mechelen lanceert modelconvenant om cohousingprojecten te bevorderen

Mechelen ligt goed in de markt als aangename woonstad. De stad wil blijven inspelen op veranderende woonbehoeften van alleenstaanden, jonge gezinnen en ouderen die op zoek zijn naar kwalitatieve en duurzame en betaalbare woningen. Daarom heeft Mechelen een modelconvenant opgemaakt voor cohousingprojecten, een woonvorm die sterk in de lift zit. Deze convenant heeft tot doel […]

Nieuw cohousingproject biedt onderdak aan kansarme jongeren

In Mechelen gaat een nieuw cohousingproject van start. Het woonproject dat de naam Onder-DAK draagt, is gericht aan afgestudeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar. In het pand in de Hanswijkstraat in Mechelen zullen zowel kansrijke als kansarme jongvolwassenen tegen een betaalbare huurprijs samenwonen. Een cohousingproject op initiatief van een private huurder die een pand […]