Mechelaars denken mee na over de toekomst van de stad

Mechelen zet een volgende stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte, waarin uitgetekend wordt hoe er in de toekomst met de ruimte omgesprongen moet worden. Dat plan opmaken gebeurt de komende twee jaar samen met experten, adviesraden en met de Mechelaars. Intussen ligt de conceptnota van het beleidsplan en de kennisgevingsnota plan-MER op tafel. […]