Negen gerestaureerde schilderijen hangen terug in Begijnhofkerk

De voorbije twee jaar werd er in de Begijnhofkerk een reeks schilderijen onder handen genomen. Bijzonder was dat de restauratie gebeurde in het  atelier ter plaatse, zodat iedereen het kon zien. In totaal gaat het om negen schilderijen die Stad Mechelen in samenwerking met Kerkfabriek Catharina liet restaureren. Omwille van grote restauratiewerken stond de Begijnhofkerk […]

Gerestaureerde schilderijen hangen terug in Begijnhofkerk

Theodoor Van Loon wordt wel eens “de Caravaggio uit de Zuidelijke Nederlanden” genoemd. Twee belangrijke gerestaureerde schilderijen van deze kunstenaar werden vandaag terug opgehangen in de Begijnhofkerk. Het maakt onderdeel van een serie restauraties die Stad Mechelen laat uitvoeren in samenwerking met Kerkfabriek Catharina om de schilderijen en de kerk in al haar glorie te […]