Wekelijkse markt in Leest gaat in april van start

In Mechelen zijn er verschillende markten waar je naartoe kan gaan. Elke week is er op zaterdag een markt waar je terechtkan voor allerlei spullen en producten. Daarnaast is er ook nog een kleine handelsmarkt en in oktober en november is er een bloemenmarkt. Vanaf 13 april kan je ook op donderdag naar de markt in […]

Mechelen en Willebroek vormen een eengemaakte woonmaatschappij

De Vlaamse Regering besliste om werkingsgebieden voor sociale huisvestingsmaatschappijen af te bakenen en per werkingsgebied slechts één sociale huisvestingsactor toe te laten. Concreet betekent dit dat de sociale huisvestingsmaatschappijen van Mechelen en Willebroek tegen 30 juni 2023 samen één woonactor moeten vormen. Het protocolakkoord met betrekking tot de fusie tussen Woonpunt Mechelen en Volkshuisvesting Willebroek, stond […]