Stadsvernieuwingsproject moet pareltje maken van voormalige OVAM-site

Mechelen bereidt de verkoop van de Ovam-site aan de Kanunnik De Deckerstraat 37 voor. Het doel van de stad is om deze site – een belangrijke plaats in de historische binnenstad – op te waarderen met een publiek park, het openleggen van de Melaan, de restauratie van het monument Den Witten Engel én de realisatie van […]

Pandschap Rivierenland transformeert 41 panden tot sociale huurwoningen op twee jaar tijd

Betaalbare en kwalitatieve woningen vinden voor mensen die het moeilijk hebben is geen gemakkelijke klus. Daarom werd begin 2022 het Pandschap Rivierenland opgericht. Deze coöperatieve vennootschap met verschillende partners waaronder Stad Mechelen, heeft een dubbel doel: het aanbod van sociale huurwoningen vergroten en leegstaande en verwaarloosde panden aanpakken. De balans oogt alvast positief met 41 […]

Mechelen lanceert modelconvenant om cohousingprojecten te bevorderen

Mechelen ligt goed in de markt als aangename woonstad. De stad wil blijven inspelen op veranderende woonbehoeften van alleenstaanden, jonge gezinnen en ouderen die op zoek zijn naar kwalitatieve en duurzame en betaalbare woningen. Daarom heeft Mechelen een modelconvenant opgemaakt voor cohousingprojecten, een woonvorm die sterk in de lift zit. Deze convenant heeft tot doel […]