Succesvol participatietraject Galgenberg Mechelen

In 2018 startte stad Mechelen een participatietraject op in de wijk Galgenberg naar aanleiding van een petitie van buurtbewoners. Dit om de verkeersveiligheid in de wijk aan te pakken. De evaluatie ervan is nu afgerond en geeft goede resultaten weer.

Wanneer we Mechelaars betrekken bij de aanpak van mobiliteitsmaatregelen voor hun wijk dan is een terugkoppeling belangrijk om de verbeteringen in leefkwaliteit en verkeersveiligheid ook met cijfers aan te tonen.”, verduidelijkt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke. Het pakket aan maatregelen in Galgenberg moest de snelheid, geluidsoverlasten problematiek omtrent het zware industriële vervoer in de woonwijk verbeteren.

Snelheid gehalveerd 

De tellussen van politie hebben hun werk gedaan op plaatsen waar we significante ingrepen hebben uitgevoerd. 

In de Holmlei werkten we met fietssuggestiestroken en een wegversmalling om de maximumsnelheid van 30 km/uur beter af te dwingen. 
Richting Lansiersstraat is het percentage bestuurders dat meer dan 30 km/uur rijdt gehalveerd t.o.v. 2017, vertelt schepen Vanmarcke, het bewijs van een geslaagde ingreep.” Vandaag meten we een gemiddelde snelheid van 28 km/uur. Dit was in 2017 nog een gemiddelde snelheid van 33 km/uur. Deze tendens zien we nog sterker richting Oude Antwerpsebaan. Hier ligt de gemiddelde snelheid nu op 27 km/uur. 

Verder werd de oversteekbaarheid voor voetgangers van het kruispunt Oude Antwerpsebaan – Ruimtevaartstraat verbeterd en zorgen paaltjes in de Kurassiersstraat ervoor dat weggebruikers niet meer gevaarlijk over het voetpad kunnen rijden. De Luchtvaartstraat kreeg bloembakken als wegversmalling om het verkeer te vertragen. Richting Rommekensbergstraat is het percentage bestuurders dat meer dan 30 km/uur rijdt nog maar 7% in vergelijking met de cijfers van 2019. Toen reed meer dan 37% sneller dan de maximumsnelheid. Vandaag meten we hier een gemiddelde snelheid van 25 km/uur. Ook richting Oude Antwerpsebaan zien we een daling in percentage van 51% naar 22% van de bestuurders die zich niet aan de snelheidslimiet houden. 

“Een groot deel van de maatregelen hebben de wijk Galgenberg intussen verkeersveiliger en aangenamer gemaakt. Dat bevestigen ook positieve reacties uit de wijk. Het werk is echter nog niet af. Zo dringt een grondige herinrichting van de Galgestraat zich op. De bezorgdheden van de buurtbewoners werden dit jaar tijdens een constructief overleg nogmaals duidelijk in kaart gebracht, zodat we in samenspraak de bestaande toestand zienderogen kunnen verbeteren.”, besluit Vicky Vanmarcke, schepen van Mobiliteit.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail