Stedelijke begraafplaats krijgt heraanleg en restauratie Burgerslachtofferperk

Het stadsbestuur schrijft een bestek en aanbesteding uit voor de restauratie van de graven op het Burgerslachtofferperk WOII op de stedelijke begraafplaats in Mechelen. Het perk krijgt bij oplevering eind september 2021 ook enkele informatieborden uit eerbetoon aan de vele slachtoffers. Daarnaast gunt Mechelen een uitbreiding van 130 gratis grafkelders in de modelgraftuin. Stad Mechelen heeft nu 507 kosteloze rustplekken in grafkelders voor overleden Mechelaars.

Restauratie van 20 historische grafzerken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945) stierven vele Mechelaars onder de geallieerde luchtaanvallen van april en mei 1944. In totaal werden er ongeveer 400 burgers op eenzelfde plek op de stedelijke begraafplaats begraven. Daarvan bevinden er zich vandaag 162 graven op het Burgerslachtofferperk op de Mechelse begraafplaats. In een eerste fase zoekt de stad een aannemer om de grafzerken te herstellen.

“In nagedachtenis van de Mechelse slachtoffers en uit eerbetoon aan de nabestaanden pakken we de restauratie van het perk op de stedelijke begraafplaats aan. Zo kunnen we in het voorjaar van 2021 aan de slag om de schade aan de zerken te laten herstellen en een mooie herdenkingsplaats te creëren. Dat is onze taak als historische stad voor zo’n belangrijke geschiedeniskundige gebeurtenis.”, vertelt schepen van burgerzaken Vicky Vanmarcke.

“Om het leed niet te vergeten willen we als stad dit perk herwaarderen en als funerair historisch erfgoed onder de aandacht brengen. Daarom plaatsen we ook informatieborden die duiding zullen geven bij het perk. Zo worden bezoekers geïnformeerd over deze aangrijpende gebeurtenissen.”, zegt schepen van burgerzaken Vicky Vanmarcke.

Uitbreiding gratis grafkelders

Sinds 2013 werkt stad Mechelen voor de gratis begravingen met individuele grafkelders in plaats van begravingen in volle grond. Stad Mechelen investeert in een uitbreiding van de modelgraftuin met 130 grafkelders. Op dit moment zijn er nog 45 van de 507 grafkelders beschikbaar.

Schepen van burgerzaken Vicky Vanmarcke vult aan: “Naast de uitbreiding van het urnenveld eerder dit jaar, is de aanleg van extra grafkelders nodig om de gratis begraafcapaciteit tot en met 2023 te garanderen. Ook al kiest men vandaag voornamelijk voor crematie, is de verdere aanleg van de modelgraftuin toch een goedkoper alternatief voor nabestaanden dan de aankoop van een grafconcessie of urne.”

Een “gratis” graf is géén concessie en behoort toe aan maar één overledene. De wettelijke termijn voor een gratis rustplaats is 10 jaar maar in Mechelen mogen mensen er 15 jaar begraven blijven. Deze kan niet verlengd worden, wat met een concessie na betaling wel mogelijk is.

Jaarlijks kiezen gemiddeld 60 families voor een gratis termijngraf. De kosten voor een begrafenis lopen vaak op, door het beschikbaar maken van een gratis termijngraf op de stedelijke begraafplaats is er alvast geen concessiekost voor de nabestaanden. Dit is een wettelijke verplichting die elke stad of gemeente vanuit de Vlaamse overheid aan hun burgers moet aanbieden.

Interview Radio2

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail