Stadsbestuur breidt uitgaande communicatie digitaal uit

Het Mechelse stadsbestuur breidt haar digitale communicatie naar de Mechelaar toe verder uit. De Dijlestad wil daarmee haar dienstverlening verder digitaliseren en zowel duurzamer als kostenbesparend te werk gaan. “Digitale communicatie levert enkele belangrijke voordelen op, zowel voor ons maar ook voor de burger.”

“Onlangs hebben we een eerste fase van de digitalisering van onze dienstverlening uitgerold,” licht schepen van dienstverlening Alexander Vandersmissen toe. “We kondigden toen aan dat het aangeven van geboortes nu ook via ons digitaal loket op de website van de stad Mechelen kan, maar ook dat de verkiezingsbrieven voor het eerst digitaal worden afgeleverd, naast de papieren verkiezingsbrieven. Nu zetten we een volgende stap door ook uitgaande communicatie vanuit de stad digitaal aan te bieden.”

Om  digitale post van de stad te ontvangen kunnen Mechelaars en Mechelse ondernemingen hun eBox activeren. Dat kan op verschillende manieren, die terug te vinden zijn via de website van stad Mechelen. Doen ze dit niet, dan blijven ze de post gewoon op papier ontvangen.

Gefaseerd verloop

De digitalisering zal gefaseerd verlopen. Op dit moment gebeurt communicatie vanuit de financiële dienst zoals bv facturen, aanmaningen of aanslagbiljetten al digitaal, maar nog voor de zomer zullen ook GAS-documenten digitaal worden aangeboden in de eBox. Later dit jaar zal ook de dienst Economie en Wonen starten met digitale communicatie.

“We bieden deze digitale communicatie aan  omdat het enkele substantiële voordelen oplevert,” vult schepen Vandersmissen aan. “Als stad kunnen wij kosten drukken, doordat we besparen op drukwerk en verzendingskosten. Ook voor burgers houdt digitale post voordelen in. Documenten zijn overzichtelijk digitaal te raadplegen en steeds gemakkelijk terug te vinden in de eBox. Gedaan dus met verloren documenten. We willen met deze digitale communicatie vooral onze dienstverlening naar de burger toe verder verbeteren en iedereen  dan ook aansporen om de eBox te activeren.”

Digitale dienstverlening

“Waar mogelijk  digitaliseren we de dienstverlening maar  indien nodig zullen burgers  fysieke documenten kunnen blijven krijgen,” zegt schepen van communicatie Rina Rabau Nkandu. “We houden rekening met sociaal kwetsbare groepen waarvoor digitale communicatie minder evident is. Niet iedereen beschikt over een vlotte toegang tot het internet of over een smartphone. We zullen de digitale communicatie blijven monitoren en evalueren en eventueel bijsturen waar nodig. Onze burgers voldoende informeren over het project is uiteraard essentieel. We lanceren daarom een communicatiecampagne die de Mechelaar moet aansporen om zijn eBox te activeren. Voor bijkomende vragen en of hulp kunnen mensen zich ook altijd wenden tot de verschillende digibankpunten in onze stad.”

“Later dit jaar willen we onder meer nog de aangifte van een huwelijk en wettelijk samenwonen digitaal mogelijk maken,” aldus Vandersmissen. “We willen geleidelijk aan naar een goed uitgebouwde digitale dienstverlening toe werken, maar eerst alles goed testen en onze burgers de kans geven de switch op hun eigen tempo te maken.”

Meer informatie is te vinden op de site van stad Mechelen: https://www.mechelen.be/digitale-brieven

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail