Stad zoekt concessiehouder voor kapel en keuken Sinte-Mettetuin

Stad Mechelen zoekt een concessiehouder voor de keuken (de voormalige beenhouwerij van de remise) en de kapel in de Sinte-Mettetuin. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbater hier een commerciële of een horecafunctie in onderbrengt.

Er zal een concessie worden uitgeschreven voor de kapel samen met het gebouw dat is ingericht als keuken, de voormalige beenhouwerij van de remise. De eigendommen zullen in concessie worden gegeven in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, inclusief de aanwezige roerende goederen.

“Momenteel is er in het gebouw een goed ingerichte keuken aanwezig. De nieuwe uitbater moet een commerciële of een horecafunctie vervullen die conceptgewijs past in de Sinte-Mettetuin en ook rekening houden met de openingsuren en -dagen van de tuin”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen. “Dit is een mooie opportuniteit voor de toekomstige uitbater om creatief aan de slag te gaan in deze twee gebouwen. Het zal zorgen voor een extra dynamiek in de Sinte-Mettetuin”.

De stad vraagt een concessievergoeding van minimum 250 euro per maand. Daar komt nog een forfaitair bedrag bij voor de nutsvoorzieningen. De duur van de concessie is negen jaar met mogelijkheid tot opzegging tegen het einde van elke drie jaar.

Deze concessieleidraad moet nog worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn eind april. Na publicatie kunnen de kandidaten zich aanmelden.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail