Stad stelt ontwerper aan voor opmaak beheersplan voor Groot Begijnhof

Het Groot Begijnhof te Mechelen is beschermd als stadsgezicht. De stad wenst nu een beheersvisie op te maken voor de volgende jaren. Daarvoor is er een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een beheersplan ‘stadsgezicht Groot Begijnhof’.

Het Groot Begijnhof van Mechelen werd drie keer beschermd, in 1976 werd een deel beschermd als cultuurhistorisch landschap, in 1985 werd een ander deel beschermd als stadgezicht. In 2012 werd een overkoepelende en uitgebreidere bescherming als stadsgezicht vastgelegd. Bovendien werd het Groot Begijnhof van Mechelen in 1998 beschermd als UNESCO-werelderfgoed, dit maakt deel uit van het dossier waarbij 13 Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed werden erkend.

De stad wenst nu in te zetten op een toekomstvisie voor het Groot Begijnhof en zal daarom een beheersplan laten opmaken. Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. “Tevens zal in het beheersplan een aanzet worden gegeven van de ambitie van de stad om het Groot Begijnhof te vergroenen en er een kwalitatieve, duurzame en leefbare woonwijk van te maken. De site vereist een evenwicht in visies op erfgoed, wonen, groen en mobiliteit”, zegt Koen Anciaux, de schepen van monumenten.

Het college heeft beslist om Architectenbureau Maarten Dobbelaere bvba uit Gentbrugge aan te stellen als ontwerper voor de opmaak van het beheersplan. De offerte van Architectenbureau Maarten Dobbelaere bedraagt  € 90.387 voor ‘opmaak beheersplan’. De stad krijgt 20.000 onderzoekspremie van agentschap Onroerend Erfgoed voor de opmaak van het beheersplan.

Vanuit de analyse van de geschiedenis en de huidige toestand en de erfgoedwaarde van het beschermde stadsgezicht, ontwikkelt het beheersplan een visie op het beheer van het erfgoed voor de komende 24 jaar en koppelt het hieraan een reeks van maatregelen en werkzaamheden.

“Mits een goedgekeurd beheersplan kunnen eigenaars van panden in het Groot Begijnhof in aanmerking komen voor een erfgoedpremie bij het agentschap Onroerend Erfgoed, voor specifieke in het beheersplan vermelde werken”, voegt de schepen van monumenten eraan toe.

Samen met de bewoners

“’Participatief werken’ geldt als uitgangspunt bij het opstellen van het beheersplan: de
eigenaars en/of bewoners van de panden gelegen in het betreffende stadsgezicht zullen
worden uitgenodigd op een informatiemoment waarin de nodige informatie wordt verstrekt over het beheersplan en de gevolgen voor de eigenaars en/of bewoners”, zegt Rina Rabau Nkandu, de schepen van participatie.

De opmaak van het beheersplan zal ongeveer een jaar duren. Verwacht wordt dat het beheersplan begin 2023 door het agentschap Onroerend Erfgoed kan worden goedgekeurd.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail