Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad plant bos aan op drie locaties in Mechelen

De laatste weken kwamen enkele initiatieven rond het beschermen van bestaande bosgebieden onder de aandacht, denken we maar aan de initiatieven rond het beschermen en beheren van het Zennebeemdenbos of het openstellen van het bos aan het Geerdegemkasteel. De ambitie blijft ook om bijkomende bosgebieden aan te planten. Op de grote realisaties, zoals het stadsbos Stuivenberg, is het nog even wachten, maar met drie projecten in Muizen, Leest en Mechelen-Noord wordt alvast een nieuwe stap gezet richting meer bos.

“We zijn voortdurend op zoek naar opportuniteiten om de stad verder te vergroenen. Deze drie locaties worden onmiddellijk bebost. Ook in de begroting voor de komende jaren wordt jaarlijks 100.000 euro extra voorzien voor nieuwe bebossing in de stad en de dorpen. Stadsvernieuwing en verdere vergroening zijn perfect te verzoenen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De te bebossen percelen liggen verspreid over de stad in Mechelen-Noord, Muizen en Leest en zijn in totaal ongeveer 1 ha groot:

  • Muizen – tussen KFC Muizen, de tijdelijke invulling Muizenveld en de bestaande boszone: hier gaat het om een te bebossen oppervlakte van 1200 m². Deze groenstructuur zal in de nieuwe plannen voor Spreeuwenhoek deel uitmaken van de groene slinger die verbonden zal worden met het bos van Betzenbroeck en zo verder tot het centrale park in Ragheno.
  • Leest – aansluitend op het Thiebroekbos en rondom het voetbalveld van Rapid Leest: de te bebossen oppervlakte hier is 6600 m². De oude parkingzone langs de vaart valt niet in het gebied dat op dit moment bebost wordt, maar dit kan op een later moment een onthardingsproject worden. Deze zone heeft een oppervlakte van ca. 700 m².
  • Noord – in de Vrouwvlietvallei aan het kruispunt van de Ziekebeemden- en Kadodderstraat. Op deze locatie zal 1300 m² extra bebost worden.

“Binnen ons natuurbeleid zetten we in op drie facetten”, legt schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen uit. “Eerst en vooral proberen we zoveel mogelijk de bestaande groengebieden te vrijwaren en te beheren, denk maar aan de initiatieven voor het verwerven en beschermen van het Kauwendaal-, Betzenbroek- en Geerdegembos. Ten tweede creëren we nieuwe natuurgebieden, wat bijvoorbeeld de bedoeling is bij de plannen voor een nieuw stadsbos aan Stuivenberg. Ten slotte versterken we bestaande groenstructuren. Deze bebossingsacties vallen binnen de laatste categorie: het zijn een aantal nieuwe boszones die de bestaande natuur versterken, maar het is ook een duidelijk signaal in functie van het groen op de zones in kwestie. We bouwen zo verder aan het groene hart voor de wijk Spreeuwenhoek, het versterken van de natuurgebieden aan het Zennegat en het natuurlijke karakter van de Vrouwvliet en de verbinding met Kauwendaal.”

“Een leefbare omgeving voor iedereen is voor het stadsbestuur een absolute prioriteit. Het maximaal behoud van groene structuren en het creëren van nieuwe groene ruimtes staat hierbij voorop. Zo snijden wij bijvoorbeeld geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan. In het traject dat nu loopt voor de aanpassing van het GRUP vragen we als stad bescherming en herbestemming tot bosgebied en natuur, voor meer dan 100 hectare. Ook hierdoor creëren we meer groen in Mechelen, waar iedereen mee van kan genieten”, besluit Greet Geypen, schepen van ruimtelijke ordening.

De kostprijs voor het plantgoed wordt geschat op ca. 4000 euro. De aanplanting zal dit jaar nog gebeuren.

Deel dit artikel

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Share on email
E-mail