Stad Mechelen wil bestaan van ISCM absoluut ondersteunen

De Ice Skating Center Mechelen is een belangrijke accommodatie voor de vrije tijd en sportbeleving voor de Mechelaars. Er werd dan ook meteen hulp geboden bij de kreet naar hulp en ondersteuning.

Blijvende ondersteuning
We hebben reeds maatregelen getroffen maar blijven kijken naar oplossingen. “We laten de schaatbaan en sportclub niet los. Ze zijn van hoge waarde en kwaliteit voor het Mechels recreatie- en sportlandschap, ondersteuning gaan we zoveel als mogelijk blijven aanreiken. We houden vinger aan de pols samen met dienst sport. Zo was en is er op regelmatige basis contact om daarnaast ook te bekijken welke activiteiten er wel zouden kunnen doorgaan conform de geldende coronarichtlijnen die, aangezien we hier over een indoor sportaccommodatie spreken, zeer streng zijn.”, zegt sportschepen Abdrahman Labsir.

“We hebben bij elk evenement gemerkt hoe hard de club werkt om alles conform de strenge maatregelen, toch te laten doorgaan in veilige omstandigheden. Dat alleen al geeft aan hoe professioneel de club en  organisatie te werk gaat. Dergelijke engagementen moeten we alle kansen geven om te blijven bestaan, ook in moeilijke tijden en dit t.v.v. de sporters en de Mechelaars.”, aldus de sportschepen.

Reeds genomen maatregelen
Vanuit de stad en dienst sport is er herhaaldelijk contact geweest met de uitbaters van de schaatsbaan om alle mogelijke opties tot ondersteuning te bekijken. Dit zowel betreft hun financiële situatie als over de geldende coronamaatregelen.

Op 1 December 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden met de sportschepen en burgemeester en de betrokken partijen om oplossingen voor de financiële precaire situatie te onderzoeken. Waaruit de volgende maatregelen zijn voorgesteld en of voortgevloeid.

Ten eerste een kwijtschelding van een deel van de opstalvergoeding, aan de stad te betalen, van €5.800 voor periode 13/3/2020 tot 30/06/2020.
Ten tweede een uitstel van betaling van de opstalvergoeding goed voor €16.666,00 in 2020 voor 100% en 50% in 2021, die zal verrekend worden in 2022, 2023 en tenslotte 2024 met akkoord van ISCM.
Ten derde werd er een ondersteuning geboden via ter beschikking stellen van hygiënepakketten aan de clubs actief in schaatsbaan.
Als vierde punt is er financiële ondersteuning geboden aan diezelfde clubs volgens reglement ‘Stedelijk reglement inzake toelage coronanoodfonds voor Mechelse sportverenigingen’ goed voor €5000 ‘Coldplay ijshockey’ en €3000 voor ‘Hivernia kunstschaatsclub’.
Als vijfde werd er een financiële ondersteuning geboden aan ISCM volgens ‘Stedelijk reglement inzake toelage coronanoodfonds voor Mechelse sportondernemingen en -verenigingen’ goed voor een bedrag van €10.277,74.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail