Open-vld-mechelen-sint-romboutskathedraal

Stad Mechelen verlengt jachtrechten voor onbepaalde duur

Stad Mechelen heeft beslist om de jachtrechten onder voorwaarde van een herenakkoord met de wildbeheereenheden te verlengen voor onbepaalde duur.

Het besluit is genomen onder voorwaarde van het herenakkoord dat vorig jaar met de wildbeheereenheden werd afgesloten om niet te jagen op de vos, de ree, het hert, de grauwe gans, de smient en de kievit. De jachtpacht wordt niet meer aangerekend. Na overleg tussen de wildbeheereenheden, Natuurpunt, de land- en tuinbouwadviesraad en schepenen Koen Anciaux en Patrick Princen is er onder dezelfde voorwaarden beslist om de rechten te verlengen voor onbepaalde duur.

“De verlenging van onbepaalde duur maakt het gehele proces eenvoudiger voor alle partijen. Er volgt jaarlijks een evaluatie van de situatie”, zegt schepen van Landbouw Koen Anciaux.

Het belang van jacht 

Als men niet meer mag jagen op landbouwpercelen van de stad, kan daar binnen de openingstijden van de jacht, niet aan wildbeheer gedaan worden. Men kan ook niet overgaan tot bijzondere bejaging, maar moet wachten tot de er schade aan de gewassen is om dan tot bestrijding over te gaan. Bestrijding blijkt in de praktijk vaak een moeilijke opdracht voor de jagers wegens gebrek aan dekking om zich te verstoppen. Verder gebeurt bestrijding vaak tijdens het broedseizoen, in tegenstelling tot bejaging tijdens de wettelijke openingstijden.

“Uit afschotcijfers van de WBE’s blijkt het belang van de jacht op soorten die schade kunnen toebrengen aan landbouwgewassen. Wanneer niet meer mag bejaagd worden op de landbouwpercelen zal de schade door bosduiven, ganzen, konijnen, kraaiachtigen,… oplopen tot enkele duizenden euro’s per hectare in het bijzonder bij koolgewassen. Voorkomen is beter dan genezen. We kunnen ons geen wildschade veroorloven”, vertelt schepen Anciaux.

Jagers bewaken als het ware de gronden en voorkomen of beperken schade. De afgelopen periode van verhuring heeft Stad Mechelen geen enkele klacht van wildschade van private personen of landbouwbedrijven geregistreerd.

De grootste wildbeheereenheden in Mechelen zijn WBE Rupeldal, De Bocht (actief van Walem tot het Hombeeks Plateau) en WBE Jaboom (vooral actief rond Muizen). Het is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied van meerdere jachtrevieren. Ze staat in voor wildbeheer (gewone jacht), de bijzondere jacht en bestrijding binnen hun werkingsgebied.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail