Stad Mechelen verkoopt gronden in Kontich om er een bos van te maken

Stad Mechelen verkoopt gronden in Kontich om er een bos van te maken

Stad Mechelen verkoopt OCMW-gronden gelegen te Kontich-Waarloos voor ruim 1 miljoen euro aan Natuurpunt. In totaal gaat het om 12,4 ha of zo’n 18 voetbalvelden. In samenspraak met het Lokaal Bestuur Kontich en na akkoord van de pachters zullen de percelen gebruikt worden voor bosuitbreiding en extra bomen.

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen eigendom verworven buiten hun grondgebied. Net zoals vele andere steden besloot stad Mechelen langere tijd geleden dat het beheren van gronden buiten hun grondgebied niet langer wenselijk is.

“Landbouwgronden buiten Mechelen in onze eigendom proberen we te verkopen, maar niet aan eender wie. We doen dit steeds in samenspraak met de Vlaamse Landmaatschappij, de betrokken gemeente, Natuurpunt en de betrokken pachters. Dit dossier is echt een win-win-win”, zegt schepen van patrimonium in Mechelen Arthur Orlians. “Stad Mechelen verkoopt het voor meer dan 1 miljoen euro, gemeente Kontich krijgt er een groot bos bij dat onderdeel zal uitmaken van het natuurpark Rivierenland, en dit alles gebeurt met het akkoord van de lokale boeren. We hebben enkel de gronden verkocht waar een akkoord was met de pachters. Dat was voor mij als schepen van landbouw belangrijk. De boeren kregen een vergoeding of konden hun activiteit op een ander perceel verderzetten.”

Schepenen Wim Claes van groenzorg en Sophie Baeckelmans van omgeving zijn zeer tevreden dat de inwoners van Kontich er op deze manier een extra groot bos bijkrijgen.
“Binnen het kader van het lokaal energie- en klimaatpact en met ondertekening van het bomencharter engageerde ons lokaal bestuur zich ertoe om voor iedere inwoner een boom aan te planten. Met onze 22.000 inwoners is dat een pittige uitdaging die we door deze aankoop voor een groot deel kunnen realiseren.  Via een samenwerkingswerkingsovereenkomst met Natuurpunt kunnen we – in ruil voor een financiële inbreng van de gemeente – beroep doen op hun expertise qua verwerving, aanplanting en beheer van het bos. Voor het lokaal bestuur was het belangrijk dat het aan te planten bos publiek toegankelijk wordt voor onze inwoners én dat er rekening werd gehouden met de toekomstplannen van de betrokken pachters”, aldus Schepen Wim Claes.

Voorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg Dirk Costrop is heel erg trots:Uiteraard is Natuurpunt in naam van alle natuurliefhebbers zeer tevreden met deze unieke samenwerking met het Kontichs en Mechels bestuur. Hiermee realiseren we samen één van de grootste bosaanplantingen in deze bosarme regio sinds de start van onze campagne ‘Bos voor Iedereen’. 12 ha bosuitbreiding is ongezien in de Antwerpse Zuidrand! Natuurgebied Oude Spoorwegberm wordt dankzij deze samenwerking bovendien in één klap bijna dubbel zo groot.  De roep naar meer beleefbare natuur en bos hier is dan ook bijzonder groot. We zijn er dan ook erg gerust in dat de hele Kontichse bevolking massaal en enthousiast present zal tekenen op een groots plantfeest waar we voor elke inwoner een extra boom gaan planten, te beginnen met 7,7 ha of maar liefst 17.000 inheemse bomen en struiken die de grond in moeten wellicht in het weekend van 18 en 19 november! De andere hectares worden op een later tijdstip geplant in verdere afspraak met de vroegere pachter en het Lokaal Bestuur Kontich”.

Mechels schepen voor Natuur en groenontwikkeling Patrick Princen: “Met deze verkoop van gronden aan Natuurpunt zijn we niet aan ons proefstuk toe. Sinds 2011 hebben we een overeenkomst om strategische bosgronden in eerste instantie te verkopen of in beheer te geven aan Natuurpunt in functie van bosuitbreiding. In totaal verkochten we zo bijna 72ha aan Natuurpunt in en buiten Mechelen. Met de recente beheerovereenkomst van Den Battelaer hebben we ook nog eens 15ha extra in beheer gegeven. Natuur kent geen gemeentegrenzen. Met deze verkoop zetten we opnieuw een stap in het verbinden en versterken van de kwetsbare natuurgebieden in en rondom Mechelen. Stap voor stap realiseren we zo onze droom van een groot natuurpark, Natuurpark Rivierenland, en dit met veel bijval van vele natuurliefhebbers.”

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail