Stad Mechelen stelt lokaal ter beschikking aan bpost

Stad Mechelen stelt een stadslokaal ter beschikking aan bpost in de Kannunick De Deckersstraat. Dit in het kader van het pilootproject Ecozone van bpost dat midden 2020 van start ging.

Bpost zoekt op dit moment verschillende plekken in onze stad die dienst kunnen doen als microhub. Eén ervan is het Vlaco-gebouw, gelegen in de  Kannunick De Deckerstraat 37 dat eigendom is van Stad Mechelen. De stad zal een lokaal in het gebouw ter beschikking stellen aan bpost in het kader van het project. Dit is een soort depot in het centrum van de stad die dagelijks beleverd wordt met een elektrische bestelwagen.

“Het zeer centraal gelegen gebouw is recent casco gerenoveerd. In afwachting van de toekomstige bestemming wordt een gedeelte van het gelijkvloers tijdelijk in gebruik gegeven aan bpost. Bpost wenst de ruimte te gebruiken voor het verspreiden van post en pakketten. Door stadsgebouwen beschikbaar te stellen aan bedrijven die dat goed kunnen gebruiken, voorkomen we leegstand en tonen we het goede voorbeeld”, zegt schepen Koen Anciaux van Gebouwen en Eigendommen.

De kosteloze terbeschikkingstelling gaat in op 15 februari 2021 voor een maximale duurtijd van 24 maanden.

In het kader van het Europese project Surflogh ontstond de Ecozone waarin bpost verschillende antwoorden zoekt op huidige logistieke uitdagingen en met het oog op een zero emissie stadsbelevering. Zo werden er op korte tijd al meer dan 50 lockers geplaatst op Mechels grondgebied en andere initiatieven genomen die een klimaatneutrale belevering mogelijk maken.

Een van de initiatieven waarop bpost sterk wil inzetten is het gebruik van een microhub. Van daaruit nemen cargofietsen de laatste kilometers van de pakjeslevering voor hun rekening. Op de terugrit worden de ‘te verzenden’ pakjes opgehaald en gebundeld in de microhub. Op die manier wil bpost het aantal gereden kilometers met grote bestelwagens drastisch terugdringen.

“De eerste cijfers rond het pilootproject met bpost zijn uitermate positief. Dat stemt ons enthousiast om met het project nog verdere stappen te zetten en bovenop de Ecozone ook de microhub te kunnen testen. Wanneer bpost vanuit deze centrale ligging operationeel is, zal onze binnenstad nog sneller op een duurzame en efficiëntere manier beleverd worden. We verkleinen zo de druk op de mobiliteit en verhogen de beleving en belevering voor onze Mechelaars, ondernemers en bezoekers aan onze Mechelaars, ondernemers en bezoekers aan onze stad”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke

Deze beslissing zal nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail