Stad Mechelen ontvangt certificaat Baanbrekende Werkgever ‘22

Eind 2020 ondertekende Stad Mechelen het charter Baanbrekende Werkgever, een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat. Dit charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken, waartoe thuiswerken behoort, en de nieuwe mobiliteit te verankeren in het beleid. In het charter staat de medewerker centraal. Vandaag mag Stad Mechelen het certificaat Baanbrekende Werkgever ’22 in ontvangst nemen.

Stad Mechelen ondertekende eind 2020 het ambitieuze charter en beloofde daarmee om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in het HR-beleid. Met hybride werken bedoelt men de combinatie van thuiswerken, werken op kantoor of telewerken op een andere locatie, waarbij er gestreefd wordt naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

In 2021 legde Stad Mechelen samen met een 50-tal andere organisaties  een leertraject
af en ontvangt hiervoor vandaag het certificaat Baanbrekende Werkgever ’22.

“Met meer dan 1100 medewerkers zetten we ons elke dag in voor onze stad. Want Mechelen is een warme stad. Een dynamische stad. Werken bij Stad Mechelen betekent je talent inzetten, met veel teamwork ergens geraken en elke dag het verschil maken voor de stad en haar burgers. Het betekent: meebouwen aan het Mechelen van morgen”, klinkt het bij Erik Laga, Algemeen Directeur van Stad Mechelen.

“We streven er binnen onze organisatie naar om een werkplek van de toekomst te creëren. Deze werkplek moet flexibel zijn en zich aanpassen aan de nieuwe noden die zijn ontstaan tijdens het huidige coronatijdperk. Een tijdperk waarin telewerken en virtuele uitwisselingen centraal staan en men niet hoeft te reizen, want de vergaderingen komen naar ons. We streven dan ook naar een postcorona totaalaanpak die voldoet aan de behoeften van onze medewerkers. Hierin willen we verder evolueren”, aldus Greet Geypen, schepen van Personeel.

Drie pijlers
Via een intensief leertraject kregen de deelnemende organisaties inzicht in hun maturiteit en werkpunten op de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever. Minder onderweg zijn, mensgericht beleid rond hybride werken en slimmer en groener onderweg: dat zijn de drie pijlers van het charter Baanbrekende Werkgever. De initiatiefnemers willen zo een positieve impact hebben op het welzijn van de medewerkers.

Het charter maakt komaf met standaard op kantoor werken en formuleert een alternatief beleid. Daarbinnen krijgt thuiswerken of werken op een andere plek dan het kantoor, een prominentere plaats.

“Het charter Baanbrekende Werkgever sluit perfect aan bij onze visie op het welzijn van onze werknemers en onze visie op mobiliteit. In ons HR-beleid hebben we al langer aandacht voor hybride werken en duurzame mobiliteit. Ook voor de coronaproblematiek  maakten we reeds gebruik van het zogenaamde occasionele telewerk. Corona heeft hier een stroomversnelling veroorzaakt, waardoor het denken rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken in korte tijd erg geëvolueerd is. Telewerk is intussen structureel ingebed waar mogelijk. Leidinggevenden worden opgeleid om te coachen vanop afstand. Voor vele diensten is de prikklok verleden tijd en kunnen medewerkers flexibel werken tussen 7 en 22u”,  aldus Erik Laga.

In 2017 behaalde Mechelen de titel van lokale openbare organisatie van het jaar. Daarna ging de stad niet op haar lauweren rusten. Al deze inspanningen dragen bij aan de meest fundamentele doelstelling als werkgever: welzijn op het werk. Via interne bevragingen houden we de vinger aan de pols over de jobinhoud, werkdruk, onderlinge samenwerking en algemene tevredenheid. Dat werk is nooit af. Met een gericht actieplan dat we samen vormgeven met onze leidinggevenden en medewerkers zien we de volgende jaren positief en ambitieus tegemoet.

Kantelpunt
De coronaproblematiek heeft heel wat impact op de mobiliteit en het welzijn van de medewerkers. We ontdekten met z’n allen thuiswerk en merkten dat het kan. Anderzijds ervaren de werknemers ook nieuwe vormen van stress door bijvoorbeeld een moeilijke thuiswerksituatie en is er het gemis van het sociaal contact op de werkvloer.

“Veel ondernemingen bevinden zich nu op het kantelpunt van hoe ze het werk in de toekomst gaan organiseren. Als stad vinden wij het belangrijk om mee aan de kar te trekken om de uitdagingen die gepaard gaan met hybride werken, te vertalen naar een uitgewerkt beleid waarin de werknemers centraal staan. We willen het goede voorbeeld geven en nog meer ondernemingen stimuleren om doordacht in te zetten op hybride werken en nieuwe mobiliteit”, besluit Greet Geypen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail