Stad Mechelen onderzoekt restauratie Sint-Amanduskerk en kerkhof

Stad Mechelen dient het beheersplan voor de Sint-Amanduskerk en kerkhof te Heffen in bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Het beheersplan werd opgemaakt voor de ommuurde site van de Sint-Amanduskerk inclusief het kerkhof.

In opdracht van de stad Mechelen en in samenwerking met de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie maakte ir.-architect Katrin Berckmans een beheersplan op voor de Sint-Amanduskerk met kerkhof te Heffen. De input van de verschillende partijen en het pré-advies van het agentschap Onroerend Erfgoed werden verwerkt in het uiteindelijke beheersplan.

Hoewel de kerk zelf zich bouwfysisch in een redelijk goede staat bevindt, dringt regulier onderhoud aan het exterieur en interieur zich op. De laatste restauratiecampagne dateert van 1994.  Daarbij werden in hoofdzaak dakwerken, werken aan de torengevel, aan de glas-in-loodramen en aan de afwerklagen van het interieur uitgevoerd. Ook het huidig schadebeeld voor het ommuurd kerkhof met het funerair erfgoed noodzaakt herstel- en onderhoudsmaatregelen.

“Met dit beheersplan kunnen we de komende 24 jaar subsidies krijgen van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Al dit jaar zal er een dossier opgemaakt worden voor een aantal werken aan het exterieur van de kerk.  Zo zullen we bijvoorbeeld de regenwaterafvoer en de riolering verbeteren, en de plinten van de kerk herstellen. We blijven zorg dragen voor onze waardevolle monumenten zoals deze”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.

In het meerjarenplan is er voor zowel dit jaar als volgend jaar een budget van 93.500 euro beschikbaar.

Schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke vult hierbij aan: “Ook het kerkhof van Heffen kan dankzij deze erfgoedpremie in goede staat onderhouden blijven als beschermd dorpszicht voor de Heffenaars. Zo zal de kerkhofmuur hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat. Er dringen zich ook restauratiewerken op aan de oude poorten, daarnaast zullen de paden heraangelegd worden. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om premies aan te vragen voor de restauratie en conservatie van de grafmonumenten. Het is belangrijk om die erfgoedwaarde te bewaken als trots van onze stad en haar inwoners.”

Na de goedkeuring van het beheersplan door het agentschap Onroerend Erfgoed kunnen voor de werken, specifiek opgenomen in het beheersplan erfgoedpremies worden aangevraagd. Op 15 december 2020 wijzigden de premieregels voor beschermd onroerend erfgoed. Een belangrijke aanpassing is de verhoging van het bedrag van de erfgoedpremie volgens standaardprocedure: voordien kwam maximaal 25.000 € in aanmerking voor premie; sinds 15 december 2020 komt maximaal 250.000 € in aanmerking.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail