Stad Mechelen ondertekent het Charter Werftransport voor veilige schoolomgevingen

Het stadsbestuur van Mechelen heeft het Charter Werftransport ondertekend en werkt zo samen met de bouwsector voor een bereikbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Mechelen. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

“We blijven werken aan de veiligheid rond schoolomgevingen en veilige kindvriendelijke fietsroutes naar school. Dat doen we niet alleen met de invoering van schoolstraten en de fietsinfrastructuur investering, maar ook door andere spelers actief te betrekken. Dit charter heeft niet alleen een symbolische belangrijke waarde maar zet ook concreet aan tot alertheid bij het opstarten van werven rondom scholen. Een stad die zich verder ontwikkelt gaat ook gepaard met een aantal toekomstige grote werven. Aandacht voor een veilige doorgang van onze voetgangers en fietsers blijft prioritair tijdens de werken.”, vertelt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke

Doel = veilig werfverkeer

Stad Mechelen ondertekent dit charter en concretiseert hiermee een aantal belangrijke doelstellingen en afspraken rond werftransport. Stad Mechelen doet al veel inspanningen rond werfverkeer. Zo worden er enkel vergunningen afgeleverd voor transport buiten spitsuren van de scholen. En nemen we diezelfde logica ook mee in onze eigen stadswerven.

Het charter stipuleert ook dat het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden moet worden. Hierover zal Mechelen actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren en een vast aanspreekpunt ter beschikking stellen. ”Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de minder-hinder coördinator van onze stad.”, voegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke hieraan toe.

Daarnaast maakt het werftransport zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet. Tenslotte vragen we als stad ook om de werfroutes proper te houden en de lading af te dekken om stofhinder te beperken.

“Met dit Charter Werftransport maken we samen met het stadsbestuur goede afspraken voor een leefbare en veilige schoolomgeving. We zijn tevreden dat wordt gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij de veiligheid van de schoolgaande kinderen op de eerste plaats komt, en het de aannemers niet onmogelijk wordt gemaakt om in Mechelen te werken. Het is ook  zeer positief dat er onmiddellijk een centraal aanspreekpunt is waar iedereen terecht kan met vragen. De ervaring leert ons dat zo de beste resultaten worden behaald.”, vertelt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

”Het charter is een mooie samenwerking tussen belangrijke actoren op ons grondgebied. Het sluit daarbij perfect aan bij de vele zaken die we al doen rond veilig werfverkeer.”, benadrukt schepen Vanmarcke. Op dit moment bijvoorbeeld dient verkeer boven de 10 ton en/of langer dan 11 meter een doorgangsbewijs te vragen voor de binnenstad. Ook werfvoertuigen dienen zich hieraan te houden. Aan dit bewijs worden steeds uren gekoppeld waarbinnen er niet gereden mag worden. “Bovendien wordt er ook gekeken waar mogelijks alternatieven kunnen aangeboden worden om transport via het water te laten verlopen, dit bij watergebonden werven. Zo werd bijvoorbeeld de sloop van het bedrijf Galapagos helemaal via de Vaart georganiseerd.”, vertelt schepen Vanmarcke

Werner De Dobbeleer (VSV) besluit: “Bouw- en wegenwerken zorgen vaak voor hinder en onveilige situaties door het vele werfverkeer. Zeker in schoolomgevingen kan dat acuut gevaar opleveren. Met het Charter Werftransport zorgen de stad Mechelen, de bouwsector en de VSV er samen voor dat zwaar werfverkeer en schoolgaande kinderen elkaar niet kruisen. Zo zetten we samen alweer een stap verder op weg naar nul verkeersslachtoffers!”

Informatie Charter Werftransport

Steden en gemeenten die zich ook willen engageren voor veiligere schoolomgevingen kunnen het charter online ondertekenen op www.charterwerftransport.be.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail