Stad Mechelen ondersteunt twee nieuwe jeugdwerkinitiatieven

Deze zomer start Moving Ground, als één van beide initiatieven, een jeugdwerking op in de Mechelse wijk Donkerlei. Het aanbod is gratis en richt zich op 10-14 jarigen. Woesteling vzw is het tweede initiatief met een jeugd- en kinderproject in Stad Mechelen. De opstart en tussenkomst van 2000 euro voor elk project kadert binnen het bestaande subsidiereglement van de stad Mechelen voor startende initiatieven.

“Ons jeugdwerklandschap in Mechelen bestaat uit traditioneel jeugdwerk en enkele sterke jeugdwerkpartners. Dankzij deze subsidie kunnen we nieuwe jeugdwerkinitiatieven de kans geven om iets op te starten in onze stad. De nieuwkomer Moving Ground heeft reeds goede kennis en ervaring met jongeren uit het Antwerpse en brengen hun aanbod nu ook naar Mechelen.”, vertelt jeugdschepen Abdrahman Labsir

Samenwerking preventie & jeugd

Stad Mechelen biedt ondersteuning aan startende jeugdwerkinitiatieven die een langdurige jeugdwerking willen opzetten in onze stad. Het subsidiereglement werd op de gemeenteraad van 28 november 2017 goedgekeurd. Dit jaar werden er twee aanvragen ingediend en, zoals voorgeschreven in het reglement, voorgelegd aan de JGDnetwerkraad met unanieme stemming. Beide aanvragen krijgen elk een subsidie van 2000 euro voor de opstart van hun werking.

De ondersteuning van Moving Ground is een samenwerking tussen de jeugddienst en de dienst sociale preventie.

Schepen van jeugd en preventie Abdrahman Labsir is enthousiast over deze mooie samenwerking: “We ondersteunen dit project omdat we de meerwaarde van dit jeugdwerkinitiatief in deze wijk sterk zien en als stad willen we op deze manier tegemoet komen aan de vraag naar vrije tijd van de vele kinderen en jongeren in deze buurt.”

Wat doet Moving Ground?

Moving Ground (Club MG) organiseert talentgerichte kampen en activiteiten voor 10-14
jarigen. Alle activiteiten zijn gericht op podiumkunsten. Tieners kunnen hier proeven van woordkunst, dans, theater en muziek. Ze bieden dit volledig gratis aan en starten hun werking altijd op en rond een plein. Samen met de jongeren werken ze rond een maatschappelijk relevant thema.

Club MG heeft al een uitgebouwde werking in Borgerhout en Deurne-Noord die reeds zijn effect heeft bewezen. Recent wonnen ze nog hierom de Ultima voor Amateurkunsten, een van de Vlaamse cultuurprijzen. Deze zomer starten ze hun werking in de Donkerlei in Mechelen.
Gedurende de maand juli plannen ze activiteiten voor de tieners op het plein en de laatste twee weken organiseren ze er een kamp waar 20 tieners gratis kunnen aan deelnemen.

“We deden al wel eens activiteiten in Mechelen en vonden al veel talent in de stad. We zijn dan ook heel enthousiast om in de buurt Donkerlei nog meer talenten te spotten en hen met de mogelijkheden in hun buurt, stad en ook daarbuiten te verbinden.” aldus Evelyne Van Hecke, coördinator van Moving Ground.

“We evalueren kort na de zomer de werking van Moving Ground mogelijks met een verdere uitrol en vaste waarde binnen ons Mechels jeugdbeleid. Een professionele versterking zal nieuwe impulsen brengen en onze ambitie naar een positief inclusief beleid in Mechelen vastpakken.”, vertelt jeugdschepen Abdrahman Labsir.

Wie is Woesteling vzw?

Woesteling vzw heeft de ambitie om een plek in de natuur te creëren die kinderen zal uitdagen om buiten te spelen en andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. Het wordt een experimenteerplek waar eigenaarschap centraal staat. Deze organisatie start volledig vanaf 0 op en krijgt hierbij de steun van de Mechelse jeugddienst.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail