Stad Mechelen koopt voormalig Onze-Lieve-Vrouwegasthuis

Er is een oplossing in de maak voor het voormalige Onze-Lieve-Vrouwegasthuis in de Keizerstraat, een leegstaand complex uit de 19de eeuw dat eind 2005 werd beschermd als monument. De stad maakt gebruik van het voorkooprecht en koopt het imposante pand van de Regie der Gebouwen. De akte zal verleden worden in 2022. Bedoeling van de stad is om het gebouw nadien te verkopen met als voorwaarde er een kwalitatieve ontwikkeling te realiseren die in de omgeving past.De Regie der Gebouwen kocht het gebouw destijds aan met het oog op de uitbreiding van het gerechtshof, maar uiteindelijk werd dat plan opgeborgen. Wel werden er in de loop der jaren een aantal dringende werken uitgevoerd om de veiligheid en het behoud van het pand te garanderen. Nu de initiële plannen niet doorgaan nam de Regie der Gebouwen contact op met de stad, met de vraag of er interesse was om het over te kopen.

“Wij gaan op dit aanbod in en zullen hiervoor zo’n 1,3 miljoen euro vrijmaken. We staan open voor de creativiteit van de nieuwe ontwikkelaar. Het zou bijvoorbeeld ook een publiek toegankelijk project kunnen worden. Het bedrag dat we ontvangen voor de verkoop zetten we in voor het realiseren van onze speerpunten”, zegt Koen Anciaux, schepen van Financiën en Monumenten.

De akte zal verleden worden in 2022. Nadien zal de stad het gebouw verkopen met als voorwaarde er een ontwikkeling te realiseren die past in de structuur van het stadsvernieuwingsproject in die zone.

“De leegstand van dit monumentale pand is al langer een doorn in het oog van de stad. Door het nu zelf te verwerven, zitten wij aan het stuur en kunnen wij het project in goede banen leiden. Er is eindelijk een toekomst voor dit stukje verleden. Bij de verkoop zullen we voorwaarden stellen zodat hier een kwalitatief project gerealiseerd wordt, dat in overeenstemming is met de herontwikkeling op de achterliggende site. Wat de invulling betreft dat zal de komende maanden duidelijker worden, maar het staat vast dat het een positieve impact moet hebben op de buurt”, klinkt het bij schepen van Stadsontwikkeling, Greet Geypen.

Het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis werd tussen 1854 – 1857 gebouwd. en verving het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis aan het Mechelse Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. Het oorspronkelijke gebouw is inmiddels grotendeels verdwenen, maar enkele interieurelementen werden geïntegreerd in het ziekenhuis aan de Keizerstraat. Een groot gedeelte van het ziekenhuis moest tussen 1996 – 2000 plaats ruimen voor de nieuwe ziekenhuisvleugels aan de Zwartzustersvest.

Aangezien de bedaking, de gevels en de kapel beschermd zijn sinds 2005 zal het Agentschap Onroerend Erfgoed de nodige eisen stellen i.v.m. de restauratie- en herbestemmingsopties voor het gebouw.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail